Šodienas datums: 16.01.2019  |  Vārda dienas: Lida, Lidija

Ziņas

Latgales kultūras vakars studentu viesnīcā “Āgenskalns”

6.May, 2018, 00:52

2. maijā studentu viesnīcā “Āgenskalns” notika Latgales kultūrai veltīts vakars, ko organizēja šīs viesnīcas vadība kopā ar dažiem latgaliešu jauniešiem. Tā mērķis bija iepazīstināt ārzemju un vietējos jaunos cilvēkus ar Latgali, tās kultūras īpatnībām un vēsturi.

Vakara laikā uzstājās trīs jaunieši ar referātiem. Aldis Skromāns lasīja referātu par Latgales vēsturi no senajiem laikiem līdz 1917. gada kongresam. Tika apskatītas gan Livonijas, gan poļu un krievu valdīšanas laika Latgales teritorijas iedzīvotāju īpatnības. Autors parādīja tautiskās pašapziņas veidošanos Latgales latviešos un izcēla priesteru aktīvo darbību latgaliešu kultūras attīstībā. Tāpat arī tika stāstīts par ceļu uz vēsturisko Latgales kongresu un tā lēmumiem.

Kā otrā uzstājās Viktorija Japiņa ar referātu par priesteri Franci Trasunu. Viņa stāstīja par Trasuna bērnību Sakstagala pagastā, kā arī skolas gaitām Jelgavā, teoloģijas studijām Pēterpilī. Tika apskatīts viņa kā priestera kalpojums, kultūras darbinieka gaitas, loma Latgales kongresā, tās apvienošanā ar pārējiem Latvijas novadiem vienā valstī. Autore pieminēja arī Trasuna politisko darbību Latvijas Saeimā, deva ieskatu viņa ekskomunikācijas lietā un tās atcelšanā.

Pēdējais referents bija Jānis Rajeckis ar stāstījumu par mūsdienu latgaliešu kultūru. Viņš apskatīja latgaliešu valodu un katolisko ticību kā latgaliešu identitātes pamatu, pievērsās latgaliešu valodas kopīgajam un atšķirīgajam ar latviešu literāro valodu. Autors stāstīja par kristīgajām iezīmēm latgaliskajā folklorā un tautas tradīcijās. Viņš piedāvāja arī ieskatu mūsdienu latgaliešu literatūrā un mūzikā, teātrī un kinematogrāfijā, radio un televīzijas raidījumos, kā arī latgaliešu valodai veltītos interneta resursos. Tika apskatīta latgaliešu kultūras gada balva “Boņuks”, tāpat arī Latgales Simtgades kongresa rezolūcija.

Vakaru noslēdza Laura Magazeiņa vadītā diskusija, kurā tika apspriestas gūtās atziņas. Klātesošie apliecināja, ka ir uzzinājuši daudz ko jaunu par Latgales vēsturi un mūsdienu kultūru. Latgales kultūras vakara organizatori cer, ka arī nākotnē varēs pulcināt jaunus cilvēkus ar mērķi dot iespēju labāk iepazīt latgalisko kultūru.

Studentu viesnīca “Āgenskalns” ir mītne studentiem, kas atrodas Rīgā, Baložu ielā 6. Viesnīcu vada Baltijas izglītības un kultūras attīstības biedrība (BIKAB), kas ir bezpeļņas organizācija ar sabiedriskā labuma statusu. Garīgi izglītojošās aktivitātes, kas tiek rīkotas studentu viesnīcā, ir uzticētas prelatūrai “Opus Dei”, kas ir katoļu Baznīcas institūcija, kuras mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atrast svētumu savā darbā, ģimenes dzīvē un citās ikdienišķajās nodarbēs. http://www.agenskalns.lv/

Jānis Rajeckis, Manuels Fernandezs