Šodienas datums: 18.12.2018  |  Vārda dienas: 

Ziņas

Latvijā darbību sāk starptautiska ģimeņu kustība "Equipes Notre-Dame"

6.March, 2018, 17:42

Svētdien, 4. martā, Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā astoņi laulātie pāri no Latvijas saņēma starptautiskās kustības "Equipes Notre-Dame" Hartu un salika solījumu uz gadu, apsolot šo laiku palikt kustībā un sekot tās piedāvātajam formācijas ceļam. Tas bija arī oficiāls šīs kustības darbības sākums Latvijā.

Kā homīlijas laikā sacīja Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, aptuveni pirms gada viņu uzrunāja kustības pārstāvji, kas ir atbildīgi par mūsu reģionu, un lūdza svētību darbības uzsākšanai Latvijā. Viņš arī uzsvēra, ka latviski šīs kustības nosaukums tiek tulkots kā Dievmātes komandas, bet vārdu “equipe” ir grūti pārtulkot. Viņš piedāvāja šīs komandas dēvēt arī par “Dievmātes specvienībām pasaulē”, jo tām ir būtiska loma garīgajā cīņā par ģimeņu saglabāšanu mūsdienu pasaulē.

Kustības aizsākumi meklējami 1939. gadā Francijā, kad priesterim Anrī Kafarelam četri laulātie pāri sacīja, ka vēlas darīt kaut ko ģimeņu un Dieva valstības labā. Priesteris neko konkrētu uzreiz ieteikt nevarēja, bet piedāvāja kopā lūgties. Pirmā tikšanās notika Parīzē 1939. gada 25. februārī. 1947. gada 8. decembrī tika pieņemta kustības Harta, kas ir kustības dibināšanas akts. Šodien kustība darbojas 80 pasaules valstīs un tajā ir iesaistīti 150 000 pāru un 8000 garīdznieku, kas darbojas 13 000 komandās, jo kustības pamatā ir lūgšanu un formācijas tikšanās nelielās grupās jeb komandās, ko veido 5 līdz 7 pāri un garīdznieks.

Kā pastāstīja viena no kustības pārstāvēm Latvijā Baiba Stikute, Latvijā ir izveidotas divas komandas jeb grupas, kas tiekas reizi mēnesī, lai kopā lūgtos, dalītos un ietu formācijas ceļu. Viņa arī paskaidroja, ka kustības mērķis ir piedāvāt laulātajiem iespēju augt svētumā savā aicinājumā. “Tā nav aktivitāšu kustība, bet gan drīzāk palīdzība laulātajiem pašiem, lai viņi pēc tam var kalpot citiem, iespējams, citu organizāciju ietvaros,” skaidroja B. Stikute. Lai arī abi ar vīru, kas ir pastāvīgais diakons Dainis Stikuts, aktīvi kalpo Baznīcā Latvijā, jaunā kustība ir iespēja augt pašiem, un līdz šim šāda piedāvājuma Latvijas Baznīcā nav bijis, uzskata B. Stikute. “Jau šī gada laikā vien daudz guvām.”

Lai arī kustības redzamā daļa ir ikmēneša tikšanās komandā, kustības dalībniekiem jāievēro vēl vairāki tā dēvētie piepūles punkti: uzcītīgi ieklausīties Dieva Vārdā; ik dienas veltīt noteiktu laiku, lai patiesi sastaptos ar Kungu (klusā lūgšana); ik dienas vīram un sievai satikties laulāto lūgšanā (un, ja iespējams arī kopā ar bērniem ģimenes lūgšanā); ik mēnesi atrast laiku patiesam laulāto dialogam Kunga klātbūtnē (pienākums apsēsties); izveidot sev dzīves regulu, kas ir aicinājums strādāt ar sevi un atklāt patiesību par to, kas mēs esam; ik gadu veltīt laiku, lai nostātos Kunga priekšā (ja iespējams, abiem laulātajiem kopā) rekolekcijās, kas mums palīdz pārdomāt un organizēt savu dzīvi Viņa klātbūtnē.

Par kustību jau tagad interesi ir izrādījuši arī citi pāri, tāpēc rudenī sāksies formācija vēl jaunām grupām. Jautājumu gadījumā sazināties ar Baibu Stikuti (29247313) vai Daini Stikutu (29158076). Informācija pieejama arī mājaslapā: www.equipes-notre-dame.lv.

LRKB IC; FOTO: "Equipes Notre-Dame"