Šodienas datums: 18.06.2018  |  Vārda dienas: Madis, Alberts

Ziņas

Iespaidi pēc “Laulāto Tikšanās” starptautiskā kongresa Polijā

14.September, 2017, 09:46

No 8. - 10. septembrim Polijas pilsētā Tarnovā norisinājās starptautiskais “Laulāto Tikšanās” animatoru kongress. Vairāk kā 350 dalībnieki no dažādām pasaules valstīm dalījās pieredzē, kā strādāt ar ģimenēm, ar kādām grūtībām saskaras savā darbā, kas pozitīvs notiek viņu valstī un kā šo kalpošanu pilnveidot.

Kongresā piedalījās pāri no 14 reģionālajiem centriem Polijā, Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Lielbritānijā, Īrijā, ASV, Moldovā. Turklāt sabraukušie bija ne vien Romas katoļi, bet arī grieķu katoļi un Pareizticīgās baznīcas pārstāvji. No Latvijas uz Poliju devās desmit animatoru pāri, kā arī divi garīgās kārtas pārstāvji – tēvs Jānis Vīlaks OSPPE un māsa Tabita.

Kongresa moto bija izvēlēts no 1. Pētera vēstules: “Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa priesteru saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus.” Kongresa organizatori uzsvēra, ka šie vārdi nav izraudzīti nejauši. Tie izvēlēti, lai sanākušie pārdomātu, kas mēs visi bijām, esam un būsim kā animatori, kā cilvēki, kas kalpo citām ģimenēm. Kustības “Laulāto Tikšanās” dibinātājs Ježi Gžibovskis, uzrunājot sabraukušos, teica: “Šie vārdi man dod spēku un drosmi. Šie vārdi stiprina manu aicinājumu. Apliecina dzīves jēgu Tavā, Dievs, priekšā. Dialogs tā ir gaisma. Tagad Tu mūs aicini. Šis ir smags ceļš, bet dialogs ir ceļš pie Tevis. Un mēs joprojām paklūpam šajā dialoga ceļā.”

Starptautiskās misijas līderi Uldis un Daina Žurilo, kā arī kustības dibinātāji Ježi un Irena Gžibovski sabraukušajiem no jauna atgādināja un uzsvēra, cik svarīgs ir dialogs starp laulātajiem, starp ģimenes locekļiem, vienam cilvēkam ar otru. No jauna tika atgādināti šie it kā elementārie dialoga pamatprincipi – klausīties vairāk nekā runāt, saprast vairāk nekā kritizēt, dalīties vairāk nekā diskutēt un pāri visam – piedot. Tik vienkārši vārdi, bet ikdienā tik viegli var aizmirsties.

Latvijas centra vadītājs Jānis Rešņa, daloties iespaidos, saka: “Atkal no jauna iepazinu dialoga pamatprincipus, jo mēs tos brīžam piemirstam. Vissvarīgākais, ka bijām visi kopā, mēs visi, kas ikdienā kalpojam laulātajiem pāriem. Ir ļoti svarīgi kalpot ģimenēm un tas nes lielus augļus, kurus mēs redzēsim tikai mūžībā.” Arī Diāna un Ziedonis Petrovskis atzina, ka ļoti noderīgi bija šie dialoga principu atgādinājumi: ““Laulāto Tikšanās” kongress bija noderīgs, jo kārtējo reizi apstiprināja dialoga unikalitāti attiecību veidošanā starp laulātajiem pāriem un visiem cilvēkiem. Tas arī padziļināja apziņu, ka, lai attīstītu dialogu, katram sevis pilnveidošanā ir jāiegulda liels darbs. Atmiņā palicis Ježi teiktais - “Laulāto Tikšanās” rekolekciju dalībniekiem nav vajadzīga mūsu dievbijība, bet gan viņu laulības problēmu risināšana. Un tikai pēc tam laulātiem jāpalīdz apzināties, ka dialogs - tā ir Dieva dāvana.”

Tikpat svarīga bija iespēja tikties ar pāriem no citām valstīm, uzklausīt viņu pieredzi, problēmas, metodes, veidojot darbu ar ģimenēm šajos ne tik vieglajos laikos, kad ģimene kā vērtība vairs nav cieņā. Bija iespēja apmainīties ar idejām divdesmit dažādās darba grupās un iepazīties ar šo grupu darbu rezultātu. “Kongress bija ļoti nozīmīgs un pat vēsturisks kopienai. Sestdienas darbs grupās parādīja, ka, neskatoties uz to, ka esam no dažādām valstīm, ar dažādu mentalitāti, uzskatiem, kalpošanā “Laulāto Tikšanās” mums ir vienādas veiksmes un neveiksmes, jo to pamatā ir cilvēcisks vājums. Bet tomēr, ja mēs cenšamies pieņemt to faktu, ka Dievam nekas nav neiespējams un tas ir Viņa darbs, un tas, ka mēs, animatori esam Viņa instruments, tad pat mūsu cilvēcīgos trūkums Viņš pārveido par žēlastību. Ļoti uzrunāja bīskapa vārdi sestdienas Misē par to, ka vajag būt žēlsirdīgiem vienam pret otru, nest vienam otru ar mīlestību un piedošanu,” iespaidos dalās animatori no Rīgas Ralfs un Nataļja Belokopitovi.

Sigita un Edgars Piruškas,
"Laulāto Tikšanās" animatori