Šodienas datums: 26.03.2019  |  Vārda dienas: Eiženija, Ženija

Ziņas

Suvenīru ražotājiem pirms pāvesta attēla izmantošanas jāsazinās ar nunciatūru

5.June, 2018, 12:32

Romā un Vatikānā suvenīru veikalu plauktos gandrīz ikviens būs redzējis priekšmetus, kurus rotā pāvesta attēls vai ģerbonis. Arī reizēs, kad pāvests apmeklē kādu valsti, vietējie ražotāji sagatavo suvenīrus ar Vatikāna simboliku. Diemžēl Vatikāna Valsts sekretariāta redzes lokā ir nonākušas arī tādas situācijas, kad pāvesta attēli un viņa, kā arī Vatikāna valsts simboli, īpaši peļņas nolūkos, ir izmantoti ļaunprātīgi un nelegāli. Šī iemesla dēļ, gatavojoties pāvesta Franciska vizītei Latvijā, informējam par Vatikāna valsts sekretariāta izstrādāto dokumentu par pāvesta attēla un/vai ģērboņa izmantošanu.

Dokumentā ir ietverti norādījumi par to, kā un kādos gadījumos var legāli izmantot pāvesta un Vatikāna simbolus. Tajā rakstīts, ka tikai vietējās reliģiskās institūcijas drīkst autonomi izmantot pāvesta attēlu un/vai ģerboņus, neziņojot vietējam nuncijam un nesaņemot autorizāciju no Valsts sekretariāta, tad, ja šie simboli tiek izmantoti tikai pašas institūcijas ietvaros; ja tie netiek izmantoti reklāmas un komerciāliem mērķiem; ja izmantošana nav saistīta ar pāvesta vizīti vai nacionālas nozīmes svinībām; ja nav pretrunā kanoniskā vai civilā likuma sistēmai vai Svētā tēva vispārīgi paustajām vēlmēm.

Visos citos gadījumos, lai izmantotu attēlus un ģerboņus, ir nepieciešama vietējās nunciatūras vai Vatikāna Valsts sekretariāta autorizācija. Tas nozīmē, ka tagad, kad gatavojamies pāvesta Franciska vizītei, visos gadījumos, kad Baznīca un valsts institūcijas izmanto pāvesta attēlu un Vatikāna simboliku, tas ir jāsaskaņo ar vietējo nunciju. Arī visiem uzņēmējiem, kas vēlas ražot īpašus suvenīrus, ir jāsaņem attiecīga autorizācija no nuncija vai Vatikāna Valsts sekretariāta.

Lai saņemtu autorizāciju, nunciatūrā ir jāiesniedz: personas, kas attēlus un/vai simboliku izmantos, dati; lietojuma priekšmets un plānoto aktivitāšu apraksts; aktivitāšu teritoriālais apgabals; aktivitāšu ilgums; tirāža un produktu izplatīšanas kanāli (ja tiek plānota kādu produktu ražošana); finansiālie elementi: cena un samaksas nosacījumi.

Gadījumos, ja redzam, ka pāvesta attēls un simbolika tiek izmantots veidā, kas aptraipa Svētā tēva vai katolisko jūtu cieņu vai reputāciju, kā arī tad, ja tie tiek izmantoti komerciāliem nolūkiem bez atbilstošas autorizācijas, ir jāziņo vietējam bīskapam, kas savukārt šo informāciju izvērtē un tālāk nodod nuncijam. Apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs ir arhibīskaps Pedro Lopess Kintana. Viņa kontakti atrodami mājas lapas www.katolis.lv sadaļā “Svētais Krēsls”.

Pāvesta Franciska vizītes Latvijā logo var izmantot, iepriekš sazinoties ar Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Informācijas centru (e-pasts: info@catholic.lv). 

LRKB IC