Šodienas datums: 20.01.2019  |  Vārda dienas: Aļģirds, Orests, Oļģerts, Alģis

"Caritas Latvija" kalpotāji sniedz palīdzību vairāk kā 2000 cilvēkiem

31.January, 2018, 06:51

Ir sācies jauns gads, bet ir vērts atskatīties uz pagājušo un novērtēt, kas labs ir noticis. „Caritas Latvija” piedāvā ielūkoties, kas ir paveikts 2017. gada laikā un kā ir izlietoti ziedojumi.

2017. gada 19. novembrī norisinājās pirmā Vispasaules Trūkumcietēju diena, kuru iedibināja pāvests Francisks kā “žēlsirdības apustulis”. Arī mēs Latvijā pievienojāmies ar lūgšanu nodomiem par cilvēkiem, kas izdzīvo trūkumu, kā arī atsevišķās draudzēs organizējot tikšanos ar cilvēkiem, kas saņem palīdzību no draudzes Caritas. Šajā dienā „Caritas Latvija” uzsāka trešo Caritas sveču akciju, kas dos iespēju turpināt attīstīt un atbalstīt žēlsirdības kalpojuma organizēšanu Romas katoļu Baznīcā Latvijā. Līdz šim no sveču tirdzniecības ir ieņemti 1222 eiro.

„Caritas Latvija” darbības redzamākā daļa ir draudzes Caritas kalpotāju ikdienas darbs palīdzības lūdzējiem. Lai varētu dot, nepieciešams arī pašiem būt garīgi piepildītiem un izglītotiem, tāpēc „Caritas Latvija” birojs turpina rūpēties par Caritas tīkla nostiprināšanu un attīstību draudzēs. 2017. gadā sadarbībā ar biedrību “Go Beyond” tika īstenots projekts “Caritas komandas iniciatīvas līmeņa celšana”, kas deva Caritas kalpotājiem ierosmi īstenot jaunas iniciatīvas draudzēs, piemēram, Rīgas Vissv.Trīsvienības draudzē ir uzsākts sešu mēnešu ilgs cikls – ikmēneša tikšanās draudzes locekļiem kopā ar Caritas aprūpējamiem, Rīgas Sv. Alberta Caritas grupa ir sākusi lūgšanu vienreiz nedēļā Stradiņu slimnīcas kapelā. Šobrīd trīs draudžu Caritas grupas domā par tālāku attīstību un saņem mentora atbalstu projektā “Caritas grupu attīstība”. Savu darbību ir atjaunojusi Pļaviņu draudzes Caritas grupa. Viens no impulsiem tās atjaunošanai bija Siguldas draudzes Caritas grupas prezentācija – liecība “Caritas – Man, Draudzei, Pasaulei”. 2017. gadā Mazsalacas Caritas trīs gadus organizēto zupas virtuvi pārņēma Mazsalacas Sociālais dienests, tādejādi varam teikt, ka Caritas ir sniedzis ieguldījumu pilsētas sociālās aprūpes uzlabošanā.

Caritas kalpotāji, pateicoties draudzes locekļu ziedojumiem un lūgšanām, gada laikā ir snieguši palīdzību vairāk nekā 2000 cilvēku - trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, veciem un vientuļiem cilvēkiem, bezdarbniekiem, cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēkiem slimnīcās un pansionātos u.c. Šobrīd žēlsirdības kalpojums vienotībā ar „Caritas Latvija” tiek veikts 16 draudzēs, apvienojot ~ 150 Caritas kalpotāju.

„Caritas Latvija” viena no darbības prioritātēm ir jauniešu iesaistīšana sociāla rakstura aktivitātēs, lai jaunieši piedzīvotu došanas prieku, izdzīvotu Evaņģēlija vēsti praktiskā darbībā un iegūtu jaunas prasmes. Šis bija otrais gads, kad šo „Caritas Latvija” prioritāti palīdzēja īstenot biedrības “Nepaliec viens” atzars “Jauniešu pastorālā māja”, kas apvieno radošus jauniešus. Projektā “Mīlestības graudi 2” jauniešiem bija iespēja veltīt savu laiku un ieguldīt talantus, lai satiktos ar jauniešiem ieslodzījuma vietās Cēsīs un Iļģuciemā, lai organizētu sadraudzības pasākumu patvēruma meklētājiem Latvijā, lai kļūtu par draugiem bērniem ar īpašām vajadzībām sporta spēlēs un vasaras nometnēs Dzintaros un Gančauskās. Katrā no vasaras nometnēm piedalījās ~ 30 brīvprātīgo jauniešu, nometnē Gančauskās arī četri brīvprātīgie no „Caritas Malta”.

„Caritas Latvija” sadarbībā ar “Jauniešu pastorālo māju” reizi mēnesī arī organizēja sadraudzības pēcpusdienas ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī, pateicoties ziedotāju atbalstam, šīm ģimenēm notika sporta spēles un izbraukums pie zirgiem.

Darbs ar jauniešiem tiek īstenots arī projektā “Proti un Dari”. „Caritas Latvija” no 2017. gada jūlija līdz 2018. gada 31.oktobrim ir sadarbības partneris Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Eiropa Sociālā fonda finansētā projekta realizēšanā. Projekta mērķis ir 15-29 gadu vecu jauniešu, kuri nestrādā, nemācās un nav Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē, iesaistīšana un jaunu prasmju attīstīšana. Šobrīd „Caritas Latvija” strādā ar vienu šādas mērķgrupas jaunieti, piedāvājot iesaistīties individuālajā atbalsta pasākumu plānā un piesaistot viņam mentoru.

„Caritas Latvija” ļāva īstenoties labām iniciatīvām, kuru mērķis ir palīdzēt ģimenēm ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. 2017. gadā „Caritas Latvija” īstenoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Integrācijas programmas finansētu projektu “Sper soli pasaulē”. Projektā ir izveidots inovatīvs atbalsta materiāls ģimenēm ar bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem – video sociālie stāsti, kas palīdz labāk izprast sadzīviskās situācijas un integrēties sabiedrībā. Projekta materiālu var apskatīt un izmantot „Caritas Latvija” mājas lapā http://www.caritas.lv/2017/11/14/video-socialie-stasti/. „Caritas Latvija” sadarbībā ar „Caritas Somija” arī noorganizēja pieredzes apmaiņas braucienu par darbu ar bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas nupat izveidotā Dienas centra “Solis augšup” darbībā.

Caritas ir kā tilts starp palīdzības lūdzēju un palīdzības saņēmēju. Liels paldies kādam Caritas brīvprātīgajam ziedojumu piesaistītājam, kurš laikā no 2013. līdz 2016. gadam piesaistīja naudas līdzekļus pārtikas iegādei zupas virtuvēm, kas darbojas pie draudzēm, kā arī pārtikas pakām. No šīs sarūpētās palīdzības nozīmīgu atbalstu saņēma arī Bruknas Kalna svētību kopiena, Bētlemes Žēlsirdības māja un Mātes Terēzes Žēlsirdības misionāres savai darbībai. Kopumā tās bija 17 pārtikas izdales vietas. Gada laikā pārtikas izdales atbalstam bija nepieciešami 6000 eiro. Lai šis labais darbs varētu turpināties, ir nepieciešams finansiālais atbalsts arī turpmāk, tāpēc „Caritas Latvija” aicina ziedot pārtikas izdales mērķim vai atbalstīt ar pārtikas produktiem draudzes, kuras palīdz līdzcilvēkiem grūtās situācijās.

Caritas Latvija” pateicas arī visiem, kas ir snieguši praktisku palīdzību caur lietu apmaiņas portālu www.draudzedraudzei.lv, un aicina to aktīvāk izmantot.

Kā „Caritas Eiropa” un „Caritas Internationalis” dalīborganizācija „Caritas Latvija” atbalsta un pievienojas „Caritas Internationalis” izsludinātajām starptautiskajām palīdzības akcijām. 2017. gada vasarā tika uzsākta akcija “Āfrikas bada skartajiem“ un turpinās akcija “Sīrija. Miers ir iespējams”. Izsakām sirsnīgu pateicību visiem, kas lūdzas par mieru Sīrijā, par mieru pasaulē un kas finansiāli atbalsta palīdzības sniegšanu Sīrijas bēgļiem. Abas šīs starptautiskās palīdzības sniegšanas akcijas turpinās - gan Āfrikā, gan Sīrijai tuvākajās bēgļu nometnēs „Caritas Internationalis” caur mītņu zemju Caritas organizācijām sniedz palīdzību.

Caritas Latvija” no sirds pateicas draudžu Caritas brīvprātīgajiem un citiem žēlsirdības darba veicējiem katoļu Baznīcā, kas nesavtīgi kalpo līdzcilvēku vajadzībās un nes Kristus mīlestību sabiedrības vismazākajiem locekļiem.

Paldies visiem, kas lūdzas un finansiālu atbalsta „Caritas Latvija” darbību. Ar ziedojumu varat iepazīties šeit.

Egita Volinska, „Caritas Latvija” biroja vadītāja