Šodienas datums: 21.11.2019  |  Vārda dienas: Andis, Zeltīte

Gavēņa kalendārs šogad Latvijas simtgades noskaņās

12.februāris, 2018, 21:04

Šo trešdien, 14. februārī, ar Pelnu trešdienu Katoliskajā Baznīcā sāksies Lielais gavēnis, kurš ilgs līdz Lieldienām. Pelnu trešdienas dievkalpojumā ticīgajiem uz galvas tiks kaisīti pelni, kas simbolizē grēku, vājību un nepilnību. Savukārt 40 gavēņa dienas ir laiks, kurā ar lūgšanu, sirdsapziņas izmeklēšanu, gandarīšanu un labu darbu veikšanu var sagatavoties Kristus augšāmcelšanās svētkiem.

Jau vairākus gadus portāls katolis.lv gatavo gavēņa laika kalendāru, piedāvājot lūgšanu, pārdomu un labu darbu idejas. Šogad, ņemot vērā, ka svinēsim savas valsts lielos svētkus, gavēņa kalendārs ir veltīts Latvijas simtgadei. Kalendārā ir citētas dažādu mums varbūt ne vienmēr labi zināmu Latvijas garīgo autoritāšu pārdomas, kas bijušas pie Latvijas šūpuļa un atstājušas nozīmīgu garīgo mantojumu. Piemēram, Pelnu trešdienā būs fragments no Nabadzīgā Bērna Jēzus māsas Marijas Stefanas atmiņām par savu lielo apņemšanos 14 gadu vecumā, bet ceturtdien fragments no bīskapa Boļeslava Sloskāna atmiņām par ceļu uz Irkutsku. Nākamajās dienās varēs lasīt rakstnieka Jāņa Klīdzēja, kapucīnu tēva Andreja, filozofa un jezuītu tēva Staņislava Ladusāna un citu cilvēku pārdomas. Kalendārā katru dienu būs lūgšanu nodomi, kā arī tiks piedāvātas dažādas labo darbu un apņemšanos idejas, piemēram, palīdzēt konkrētiem grūtībās nonākušiem cilvēkiem, izlasīt vēsturisku grāmatu par Latviju, apmeklēt muzeju, izmeklēt sirdsapziņu, lūgties par Latvijas politiķiem u.c.

Lielajam gavēnim pārdomas piedāvā arī pāvests Francisks. Šī gada Lielā gavēņa vēstījumā, kura tēma ir: “Tā kā vairosies netaisnības, daudzos izdzisīs mīlestība” (Mt 24, 12), viņš aicina pārdomāt, kādi ir viltus pravieši mūsu dzīvē un vai neesam šo praviešu sludināto melu apdraudēti. Viltus pravieši var būt kā ,,čūsku vārdotāji”, “kas izmanto cilvēku emocijas, lai paverdzinātu citus un virzītu tur, kur paši vēlas”. Citi ir “šarlatāni”, kas “piedāvā vieglus un momentālus risinājumus ciešanām, kas tomēr izrādās pilnīgi neefektīvi”. Piemēram, jauniešiem kā viltus risinājums tiek piedāvātas narkotikas, neatbildīgas attiecības, viegla, bet negodīga peļņa, citi ieslīgst virtuālajā vidē. “Šie krāpnieki, piedāvājot bezvērtīgas lietas, nozog visvērtīgāko: cieņu, brīvību un spēju mīlēt.”

Turpinot mīlestības tēmu, pāvests pauž pārliecību, ka mūsu sirdīs dziest tuvākmīlestība. “Pati radība ir klusa liecība šai tuvākmīlestības atdzišanai: zemi ir saindējuši bezrūpīgi vai apzināti izmesti atkritumi; jūrām, arī tām, piesārņotām, par nožēlu ir jāslēpj līķi no daudzu piespiedu migrāciju kuģu bojāejām; debesis – kuras Dieva plānā apdzied Viņa godību – ir piepildītas mašīnām, kas rada nāves lietu.”

Gavēņa vēstījums nebeidzas ar negatīvu noskaņu. Pāvests ir pārliecināts, ka, lai situāciju mainītu, varam lūgties, dot žēlsirdības dāvanas un gavēt. Lūgšana dos iespēju “no savām sirdīm izravēt mūsu slēptos melus un egoisma formas”, dāvanu došana dos spēku atbrīvoties no alkatības un atklāt, ka tas, kas pieder man, nav tikai mans, savukārt gavēšana novājinās tendenci būt vardarbīgiem, palīdzēs veicināt mūsu pašu izaugsmi un atdzīvinās alkas “pēc paklausības Dievam, kurš vienīgais ir spējīgs remdēt mūsu izsalkumu”.

Pāvests aicina ikvienu: “Es arī vēlētos, lai mans aicinājums plešas pāri Katoliskās Baznīcas robežām un aizsniedz jūs visus, labas gribas vīriešus un sievietes, kuri ir atvērti Dieva balss saklausīšanai. Iespējams, tāpat kā mūs, arī jūs satrauc netaisnības izplatīšanās pasaulē un esat norūpējušies par vēsumu, kas paralizē sirdis un rīcību, un redzat, ka mūsos novājinās izjūta, ka esam vienas cilvēku saimes locekļi. Tad pievienojieties mums mūsu lūgšanas pacelšanā uz Dievu, gavēšanā un visa, ko jūs varat, piedāvāšanā mūsu trūkumā esošajiem brāļiem un māsām!”

LRKB IC; Foto: Flickr.com