Šodienas datums: 20.06.2018  |  Vārda dienas: Rasa, Rasma, Maira

Mīlestības un piedošanas ceļš

17.May, 2017, 08:26

No 12. no 16. jūnijam pirmo reizi Latvijā notiks seminārs pastorālajiem kalpotājiem „Emocionālo ievainojumu dziedināšana, ejot piedošanas ceļu“. Par to, kāds ir šī semināra mērķis un rīkotāji, stāsta Euharistiskā Jēzus kongregācijas māsa Marija Gude SJ.

Ikviens no mums vairāk vai mazāk apzināti meklē ceļu pie Dieva. Ir dažādi lūgšanu, garīguma veidi, bet visu to mērķis ir palīdzēt cilvēkam satikties ar mīlošo Debesu Tēvu.

Pēdējos 20 gados Latvija atdzimst ignāciskais garīgums un arvien vairāk ticīgo piedalās ignāciskajās klusuma rekolekcijās gan katoļu Baznīcā, gan Evaņģēliski Luteriskajā Baznīcā.

Arī mana kongregācija – Euharistiskā Jēzus – ir cieši saistīta ar ignācisko garīgumu, jo mūsu dibinātājs ir jezuītu tēvs Francisks Masiļonis SJ. Latvijā mūsu kongregācija darbojas no 1992. gada. Māsas Lietuvā apguva garīgo pavadītāju iemaņas un kopā ar jezuītu tēviem praktizējās vadīt ignāciskās rekolekcijas. Aptuveni no 2005. gada māsas regulāri vada ignāciskās rekolekcijas arī Latvijā.

2007. gadā es piedalījos uz ignāciskā garīguma balstītās piedošanas rekolekcijās. Šis rekolekcijas kļuva man par pagrieziena punktu gan attiecībās ar apkārtējiem, gan garīgajā dzīvē. Šeit arī iepazinos ar Labā Samarieša apvienība (Fraternité du Bon Samaritain). ir starptautiska, ekumeniska apvienība, kas balstās uz ignācisko garīgumu. Apvienība ir pārstāvēta: Francijā, Šveicē, Beļģijā, Spānijā, Portugālē, Meksikā, Lietuvā un Latvijā. Tās locekļi var būt dažādu konfesiju laji, konsekrētās personas, priesteri vai mācītāji.

Apvienību ir dibinājis jezuītu tēvs Eduards Geidans SJ (Edouard Gueydan) (1921 – 2015) kopā ar saviem līdzstrādniekiem (ignācisko rekolekciju garīgajiem pavadītājiem) 2002. gada 17. oktobrī. Tēvs Eduards, daudzus gadus vadot ignāciskās rekolekcijas dažādās vietās un dažādiem cilvēkiem, novēroja, ka ir gadījumi, kad cilvēks no visas sirds vēlas atvērties Dieva mīlestībai, bet kaut kas viņam traucē. Iedziļinoties garīgajās sarunās ar rekolektantiem, viņš saprata, ka ļoti bieži šķēršļus rada pāridarījumu nepiedošana. No šīs pieredzes tēvam Eduardam radās doma izveidot ignāciskajā garīgumā balstītu iekšējo ievainojumu dziedināšanas metodi, kuru viņš nosauca par „Mīlestības un piedošanas ceļu”.

Viens no „Mīlestības un piedošanas” ceļa pamatlicējiem Lietuvā, tēvs Stasis Kazenas SJ, uzsver, ka šo ceļu var saukt par ignācisko iekšējās dziedināšanas ceļu, jo tajā satiekas Dieva žēlastība un cilvēka centieni. Tas balstās uz vienu no svarīgākajiem sv. Ignācija garīguma principiem: „No visiem spēkiem centies darīt to, ko vari, un kas tev jādara, bet uzticies Dievam un tikai no Viņa gaidi savu centienu rezultātu.” Rekolekciju dalībnieks no savas puses apņemas izcelt no savas atmiņas „arhīva” dienas gaismā pašas sāpīgākās pagātnes atmiņas un tad neatgriezeniski atstāt tās Dieva Sirdī.

Rekolekcijas ir paredzētas ne tikai emocionālai dziedināšanai, bet arī kā iespēja piedzīvot patiesu satikšanos ar mīlošo Dievu, lai spētu iet piedošanas ceļu un no jauna kļūt par Dieva bērniem. Tā ir tikšanās ar Dieva žēlsirdību mūsu intīmākajos ievainojamos, mūsu noslēgtībā, vientulībā, bezcerībā, bailēs, naidā.... Rekolekciju mērķis ir ar visu savu būtību: miesu, psihi un dvēseli atbildēt uz Dieva aicinājumu pieņemt Viņa mīlestību, ko Viņš dāvā visiem saviem bērniem.

Piedzīvojusi īpašu Dieva pieskārienu, ejot šo piedošanas ceļu, 2007. gadā iesaistījos „Labā Samarieša apvienībā” caur lūgšanu un vēlāk sāku gatavoties piedošanas rekolekciju vadīšanai.

Latvijā rekolekcijas „Mīlēt un piedot” notiek no 2009. gada, sākotnēji sadarbojoties ar Lietuvas „Labā Samarieša apvienības” garīgajiem pavadītājiem, un no 2014. gada, tās vadot kopā ar mariāņu tēvu Imantu Medvecki.

Šogad, 12. – 16. jūnijā, pirmo reizi notiks seminārs pastorālajiem kalpotājiem „Emocionālo ievainojumu dziedināšana, ejot piedošanas ceļu“. To vadīs pieredzējuši „Labā Samarieša apvienības” garīgie pavadītāji no Šveices un Lietuvas. Cilvēki, kuri personīgi bija pazīstami ar tēvu Eduardu un ir šajā apvienībā no pašiem pirmsākumiem.

Seminārā tiek aicināti piedalīties draudžu pastorālie darbinieki, garīgie pavadītāji (līdzgaitnieki), priesteri, mācītāji, psihologi, audzinātāji – visi, kas darbojas garīgās vai sociālās kalpošanas sfērā un kam ir aktuāla piedošanas tēma. Tiek aicināti visi kristieši, neatkarīgi no konfesionālās piederības. Jāatzīmē, ka viens no vadītājiem būs Reformatoru baznīcas mācītājs.

Ikgadējās piedošanās rekolekcijas „Mīlēt un piedot” notiks Viļānos no 28. jūlija līdz 4. augustam.

„Labā Samarieša apvienības” pārstāve,
Euharistiskā Jēzus kongregācijas māsa Marija Terēze Gude