Šodienas datums: 24.09.2018  |  Vārda dienas: Rauls, Rodrigo

Rēzeknes – Aglonas diecēzes jauniešu konference

5.October, 2017, 12:11

30. septembrī Rēzeknes Katoļu vidusskolā notika Rēzeknes – Aglonas diecēzes jauniešu konference, kurā piedalījās 60 dalībnieki no Baltinavas, Šķilbēniem, Rēzeknes, Krāslavas, Indricas, Dagdas, Preiļiem, Kalupes, Pildas, Vidsmuižas, Višķiem, Krustpils, Barkavas, Cēsīm, Balviem, Ludzas, Aglonas, Kaunatas, Indras, Daugavpils un Viļakas. Konferenci vadīja pr. Staņislavs Prikulis un pr. Guntars Skutels. Konferencē tika apskatīti jautājumi: „Kas ir mūsdienu jaunietis?”, „Ko jaunieši sagaida no Baznīcas?” un „Ko Baznīca sagaida no jauniešiem?”

2018. gada oktobrī Vatikānā pāvests Francisks sasauc Bīskapu sinodes XV ģenerālasambleju, kas būs veltīta jauniešiem, ticībai un dzīves aicinājumu izšķiršanai. Pāvesta izvēlētais temats izsaka Baznīcas pastorālās rūpes par jauniešiem. Konferences vadītāji jauniešus mudināja ieiet mājas lapā http://youth.synod2018.va/content/synod2018/it.html un aizpildīt aptauju, tādējādi izsakot Baznīcai savu viedokli. Tāpat viņi mudināja jauniešus pārliecināt arī citus savus draugus, piemēram, klasesbiedrus, paust domas, kādu viņi vēlētos redzēt Baznīcu. Aptaujas izpilde visiem konferences dalībniekiem tika uzdots kā mājas darbs.

Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē pl. 12 notika Svētā Mise, kurā aktīvi piedalījās konferences dalībnieki. Pr. Rinalds Broks, kurš kopā ar citiem priesteriem celebrēja Svēto Misi, sprediķa laikā uzsvēra, cik svarīgi jaunietim ir apzināties savu identitāti un nepalaist garām un lietderīgi izmantot šo jaunības, degsmes laiku. Priesteris mudināja aizdomāties un lūgties, lai Svētais Gars rāda pareizo ceļu un jaunietis to saredz, sadzird un paklausa izaicinājumam.

Konferences turpinājumā jaunieši tika sadalīti vairākās grupās. Katra grupa rakstiskā veidā noformulēja, ko jaunieši sagaida no Baznīcas. Pr. Guntars Skutels veica visu grupu vēlmju apkopojumu. Sarakstā bija minētas vēlmes, lai draudzes priesteris būtu vairāk pieejams, lai biežāk piedalās arī laicīgajos pasākums, piemēram, 1.septembrī u.c., lai sprediķi būtu atbilstošāki laikmetam un lai tajos dziļāk izskaidrotu Svētos Rakstus, lai priesteri labāk izprastu aktuālās situācijas un sekotu līdzi laikam, ka būtu vairāk jāvada meditācijas un jāpiedalās svētceļojumā utt.

Savukārt konferences noslēgumā pr. Staņislavs Prikulis mudināja jauniešus apzināties, ka Baznīca ir manas mājas, kam es piederu. Garīgajā dzīvē jaunieši, dzīvojot un neapmeklējot Baznīcu, paliek bez pajumtes, bez savām mājām. Jaunieši tika aicināti mainīties, jaunības dedzībā nest idejas Baznīcai un būt gatavi tās realizēt kopā ar draudzi un citiem jauniešiem.

Aija Putniņa, Balvu draudze