Šodienas datums: 03.04.2020  |  Vārda dienas: Ārvaldis, Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds

Sākusies dokumentu pieņemšana Latvijas Starpdiecēžu augstākajā Garīgajā seminārā

1.augusts, 2018, 09:26

Lai kandidāti uz priesterību saņemtu nepieciešamo priesterisko formāciju, ir nepieciešami Garīgie semināri, kas uz formācijas laiku kļūst ne tikai par fizisku vietu, bet drīzāk par garīgu telpu, dzīves ceļu un vidi, kas veicina un kurā tiek nodrošināts formācijas process, lai jaunais cilvēks, kuru Dievs aicina uz priesterību, varētu kļūt par Jēzus Kristus, kurš ir Baznīcas Galva un Gans, dzīvo attēlu.'

No 1. līdz 16. augustam Latvijas Starpdiecēžu augstākajā Garīgajā seminārā (Katoļu ielā 16, Rīga) ir uzsākta dokumentu pieņemšana, savukārt kandidātu uzņemšana notiks 17. augustā.

Lai iestātos Garīgajā seminārā, ir nepieciešami sekojoši dokumenti:
1)  iesniegums semināra rektoram un motivācijas vēstule - kādēļ grib kļūt par priesteri (rokrakstā);
2)  CV;
3)  draudzes prāvesta ieteikums - raksturojums;
4)  skolas vai darbavietas raksturojums;
5)  kristības un iestiprināšanas apliecības;
6)  noraksts no apliecības par izglītību;
7)  sertifikāts par centralizēto eksāmenu nokārtošanu;
8)  medicīnas izziņa par veselības stāvokli;
9)  četras fotogrāfijas (3 X 4cm);
10) pases kopija

Pāvests Francisks 2018. gada 22. aprīlī - Labā Gana svētdienā, uzrunājot jauniesvētītos priesterus, teica: “Apzinoties, ka esat izvēlēti no tautas vidus un esat aicināti tai kalpot, ar prieku un nesavtīgu mīlestību veiciet Kristus priesterisko darbu, centieties patikt vienīgi Dievam, nevis sev vai cilvēkiem, un nemeklējiet citus labumus, kā tikai kalpot Dievam, ticīgo, Dieva svētās tautas, labā.”

Baznīcā ir daudz iespēju kalpot Kristum un Dieva tautai, taču viens kalpojums ir īpašs, un tas ir priesterība. Tāpēc šo pašu pāvesta Franciska aicinājumu pilnībā var attiecināt arī uz tiem jauniešiem, kuri savā sirdī jūt vēlmi sekot Kristum, kļūt par Viņa mācekli un uzsākt studijas Latvijas Starpdiecēžu augstākajā Garīgajā seminārā.

Jauniešus, kuri jūt šo īpašo Dieva aicinājumu uz priesterību, aicinām un iedrošinām teikt Dievam: JĀ! Gaidām jūs uzņemšanā Latvijas Starpdiecēžu augstākajā Garīgajā seminārā 2018. gada 17. augustā.
Uzņemšana notiek divos posmos:
            1) plkst. 9.00 eseja par garīgu tēmu;
            2) plkst. 11.00 pārrunas ar uzņemšanas komisiju.

Pirms dokumentu iesniegšanas lūdzam sazināties ar Garīgā semināra rektoru t. Imantu Medvecki (tel. 28615775).

Latvijas Starpdiecēžu augstākais Garīgais seminārs