Šodienas datums: 18.02.2019  |  Vārda dienas: Kintija, Kora

Šī gada labākie katoļu studenti - stipendiāti

12.February, 2018, 12:38

Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonda valdei 3. februārī bija atbildīga diena – jāizvēlas labākie katoļu studenti – stipendiāti. Šogad tas bija īpaši sarežģīts process, jo visi studenti, kas bija pieteikušies konkursam, bija izcili gan savās studijās, gan arī kalpošanā Baznīcā.

Šogad Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendijas 2017./2018. g. saņēma Sabīne Koniševa (Rēzeknes – Aglonas diecēzes Šķilbēnu draudze) un Laura Reksne (Rēzeknes – Aglonas diecēzes Bērzgales draudze).

Bīskapa Jāzepa Rancāna fonda stipendijas tika piešķirtas Annai Laganovskai (Rēzeknes – Aglonas diecēzes Baltinavas draudze) un Aleksandrai Rundei (Liepājas diecēzes Sv. Dominika draudze).

Esam gandarīti, ka, pateicoties Amerikas un Kanādas latviešu katoļu mecenātiem, varam atbalstīt savus labākos Latvijas jauniešus, īpaši šajā valsts simtgades jubilejas gadā.

Sabīne Koniševa: Kopš bērnības, kopā ar ģimeni apmeklējot baznīcu, jutu, ka Dievs ir tuvāk, nekā dažkārt liekas, pieskaras mums ik dienas, palīdz, kad ir grūti, un priecājas par mums tad, kad mēs smaidām. Tieši Viņš ir tas, kurš palīdzējis man nonākt tur, kur es esmu. Šobrīd studēju Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 2. kursā. Nāku no Šķilbēnu draudzes, bet jau otro gadu, studējot Rīgā, iesaistos baznīcas dzīvē arī šeit. Labprāt piedalos kristīgās nometnēs ne tikai kā dalībnieks, bet arī kā animators. Kā brīvprātīgā darbojos Radio Marija Latvija, runājot ēterā un strādājot studijā.

Neskatoties uz to, ka studēju Rīgā, cik vien bieži iespējams, cenšos aizbraukt uz Latgali, kur savā dziedu draudzes korī un kopā ar jauniešu ansambli jauniešu Svētajās Misēs dziedu un spēlēju ģitāru. Man ir liels prieks būt savā draudzē un palīdzēt organizēt pasākumus un aicināt jauniešus piedalīties gan mūsu draudzes pasākumos, gan arī citos, piemēram, starpdraudžu volejbola turnīrā, kur mūsu draudzes meiteņu komanda ieguva pirmās vietas ceļojošo kausu.

Jau piecus gadus darbojos Eiropas skautu un gaidu organizācijā. Kopā ar pārējiem skautiem un gaidām palīdzu nodrošināt kārtību Aglonas svētku laikā. Svētceļojumā dodas arī mūsu draudzes un blakus draudzes – Baltinavas, apvienotā svētceļnieku grupa, kuras organizēšanā arī es pielieku roku.

Laura Reksne: Šobrīd apgūstu ērģeļspēli Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un esmu jau 4. kursa studente. Interese par šo brīnišķīgo instrumentu karalieni radās, jau mācoties Bērzgales pamatskolā, kad svētdienās regulāri apmeklēju dievkalpojumus un dziedāju draudzes korī. 13 gadu vecumā sāku apgūt liturģisko ērģeļspēli un spēlēt dievkalpojumos. Visbiežāk spēlēju kristību, laulību, bēru dievkalpojumos, reizēm nācās aizvietot ērģelniekus arī svētdienu Svētajās Misēs. Bieži nācu spēlēt arī darbdienu rītos pirms skolas. Ērģeļspēle kļuva mans aicinājums, un mācības turpināju Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, kur apguvu baznīcas mūzikas organizatora un kormeistara profesiju.        

Par vēl vienu no savas dzīves misijām es uzskatu palīdzēt līdzcilvēkiem, kas nonākuši grūtībās. Īpašs laiks katru gadu man ir Advents un Ziemassvētki. Jau vairākus gadus esmu Ziemassvētku muzikālās apvienības dalībniece. Mēs visi esam jaunieši, kas esam iepazinušies Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, kur šī apvienība arī radusies, un vēlāk turpinājuši studijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Katru gadu Ziemassvētku laikā mēs rīkojam īpašu labdarības koncerttūri pa Latgales dievnamiem, muižām un citām koncertvietām, vācot ziedojumus kādam konkrētam mērķim. Šo gadu laikā esam palīdzējuši bērniem ar dažādām veselības problēmām, maznodrošinātām ģimenēm un daudziem citiem. Jāatzīst, ka gandarījums pēc paveiktā darba ir vārdos neaprakstāms. Tas sniedz sirds siltumu, motivāciju un iedvesmu visam gadam. Būt mūziķim ir Dieva dāvana, un muzicēšana visdažādākajās izpausmēs ir veids, kā es varu Dievam pateikties par visu to, ko Viņš man ir devis.

Anna Laganovska: Šobrīd gūstu zināšanas Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Ainavu arhitektūras un plānošanas programmas 2. kursā. Dievs man ir devis daudz dāvanu un talantu, par ko esmu ļoti pateicīga. Studijās vairāk lieku lietā tehniskās un mākslinieciskās prasmes, savukārt kalpošana sniedz iespēju attīstīt muzikālās un organizatoriskās dotības.

Pirmie soļi līdzdalībā draudzē meklējami jau aptuveni pirms 15 gadiem, kad sāku dziedāt Baltinavas baznīcas bērnu un jauniešu korī. Kopš šī laika mūzikai ir nozīmīga vieta manā dzīvē. Gandarījumu sniedz darbošanās jauniešu Misēs, tajās dziedu, spēlēju ģitāru un iesaistu kalpošanā arī citus jauniešus. Pirmo reizi viena pati Svētajā Misē spēlēju 2011. gadā, kas bija īpaša lūgšana par Baltinavas vidusskolas 9. un 12. klases skolēniem pirms eksāmeniem, nu tā kļuvusi par tradīciju un ieguvusi nosaukumu – Ceļamaizes Mise.

Līdzdarbojos arī daudzos citos draudzes pasākumos. Aktīvi iesaistos svētceļojuma Baltinava&Šķilbēni –Aglona organizēšanā. Esmu vadījusi arī Svētdienas skolas nodarbības bērniem, Alfa kursos rūpējos par muzikālo pavadījumu. Piedalos Ielu krustaceļa, Jauniešu dienu, Baznīcu nakts un citu aktivitātēs. Kalpošana man nozīmē iespēju dalīties ar citiem, sniedzot labāko un skaistāko, kas man dots. Slava un pateicība Dievam!

Aleksandra Runde: Nāku no Liepājas. Šobrīd studēju Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļas Grafikas apakšnozares 2. kursā. Apgūstu grafikas tehnikas, grāmatu dizainu, kā arī mācos akadēmisko glezniecību, zīmēšanu un mākslas vēsturi. Tomēr manā dzīvē vienmēr līdzās mākslai ir bijusi arī mūzika. Kopš trīs gadu vecuma esmu dziedājusi dažādos koros un ansambļos, bet liels pagrieziena punkts man bija pirmais svētceļojums uz Aglonu pirms septiņiem gadiem. Apziņa, ka varu dziedāt Dievam, mani ļoti atbrīvoja un iedvesmoja, un tā es atradu savu kalpošanu baznīcā. Esmu apguvusi ģitārspēli pašmācībā. Mans kalpojums pēdējos gados ir īpaši saistīts ar Tezē lūgšanām. Es organizēju Liepājā ekumēniskas lūgšanas ik pāris mēnešus dažādās kristiešu draudzēs. Esmu atbildīga par lūgšanu norisi un muzikālo daļu. Tāpat arī Rīgā, Sv. Jāzepa Betānijas māsu klosterī reizi mēnesī sestdienā tiekamies uz kopīgu lūgšanu un Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzē katru pirmdienu. Es arī dziedu, spēlēju savas draudzes - Liepājas Sv. Dominika baznīcas - ansamblī un muzicēju kopā ar Liepājas svētceļniekiem. Ņēmu dalību arī Eiropas Tezē tikšanās Ķīpsalas halles korī Rīgā. Tā bija brīnišķīga pieredze un spēcinājums, lai turpinātu Tezē lūgšanas arī savā pilsētā. Tezē ir brīnišķīga kopiena, kurā var atrast lielu mieru, prieku, cerību, skaistu mūziku, ticības patiesības un stipru draudzību.

Informāciju sagatavoja Inese Runce