Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis

9. novembrī notiks Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis. Diemžēl medijos izskanējušās ziņas neatspoguļo šī pasākuma patieso būtību. Tādēļ vēlamies sniegt papildus informāciju par Lūgšanu brokastīm.

Kas ir Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis?

Lūgšanu brokastu mērķis ir pulcēt Latvijas atbildīgākos un ietekmīgākos līderus savstarpējai sadraudzībai un iedrošinājumam. Pasākums veidots tā, lai cilvēkus ar atšķirīgu pieredzi, no dažādām konfesijām, politiskajām partijām un nacionalitātēm vienotu ap augstākajām un cēlākajām Rietumu civilizācijas garīgajām, morālajām un ētiskajām pamatvērtībām. Cilvēkiem, kuriem ikdienā jāuzņemas liela atbildība, nepieciešams liels iedrošinājums, gudrība un spēks, ko var sniegt vienīgi Dievs. 

Kur radusies pasākuma ideja?

Pirmās Valsts Lūgšanu brokastis notika Vašingtonā, Amerikas Savienotajās Valstīs 1952. gadā. Jau daudzus gadus Lūgšanu brokastis katru gadu tiek organizētas vairāk kā 40 valstīs, tai skatā vairākās Eiropas valstīs. 1986. gada Lūgšanu brokastīs Vašingtonā ASV prezidents Ronalds Reigans teica: „Pasaules visnemierīgākajās vietās politiskie darboņi, kas ir seni pretinieki, satiekas miera un brālības gaisotnē.” 9. novembrī norisināsies ceturtais šāda veida pasākums Latvijā, kurš jau otro reizi nesīs Latvijas Valsts Lūgšanu brokastu vārdu. 

Kas ir pasākuma organizētāji?

Sākotnēji Lūgšanu brokastu iniciatīva nāca no arhibīskapa Jāņa Vanaga, bet, Lūgšanu brokastīm kļūstot plašākām, izveidotas Goda un Rīcības komitejas. Jau otro gadu Latvijas Valsts Lūgšanu brokastu Rīcības komitejas locekļi ir no dažādām kristīgām konfesijām, organizācijām, kā arī no parlamenta. Goda komitejā ir Latvijas četru lielāko kristīgo konfesiju pārstāvji – Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujats, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis un Rīgas un Visas Latvijas metropolīts Aleksandrs – un pašreizējie un bijušie Latvijas valsts vadītāji – prezidents Guntis Ulmanis, Bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks, bijušais Ārlietu ministrs Artis Pabriks – kas ir piedalījušies iepriekšējās Lūgšanu brokastīs, guvuši tajās iedrošinājumu un atbalsta šīs iniciatīvas tālāku attīstību. 

Kas tiek aicināti?

Uz Latvijas Valsts Lūgšanu brokastīm aicināts Valsts prezidents, parlamenta locekļi, ministri, pilsētu un rajonu pašvaldību vadītāji, armijas pārstāvji, augstāko mācību iestāžu vadītāji, biznesa pārstāvji, sociālās aprūpes iestāžu vadītāji, mākslinieki, mūziķi, dzejnieki, aktieri un žurnālisti. Piedalīsies arī vairāki dažādu konfesiju mācītāji. Sakarā ar ierobežoto telpas lielumu, ne visus vadītājus iespējams uzaicināt uz šī gada Lūgšanu brokastīm. Pasākuma organizētāji to ņems vērā, veidojot nākošā gada uzaicināmo cilvēku sarakstu, lai pēc iespējas vairāk vadītājiem būtu iespēja kaut reizi piedalīties Latvijas Valsts Lūgšanu brokastīs. 

Vai pasākums ir kādas politiskas partijas programmas daļa?

Nē. Politiskās motivācijas ietekme Lūgšanu brokastīm ir tikpat liela, kāda tā bija Latvijas Valsts himnas autoriem, rakstot un komponējot “Dievs, svētī Latviju”. Cenšanās Lūgšanu brokastis saskatīt kā politisku pasākumu, būtu tas pats, kā mēģinājums apgalvot, ka Rietumu kristīgo vērtību pamatā ir kāda politiskā motivācija.

Vai pasākumā tiks izcelti kādas noteiktas kristīgās konfesijas uzskati?

Nē. Lūgšanu Brokastu uzmanības centrā būs pamatvērtības, ideāli un īpašības, kas kopīgas visiem vēsturiskajiem kristīgajiem uzskatiem. Neviens no reliģiskajiem vadītājiem netiks īpaši izcelts. Bez tam, vairums no programmas dalībniekiem nepiedalīsies kā kādas konfesijas vai baznīcas pārstāvji, bet gan paudīs savu personisko attieksmi un pieredzi. 

Kādēļ Lūgšanu brokastis netiek reklamētas plašāk?

Gadījumos, kad šādi pasākumi tiek plaši reklamēti, organizētāji var saņemt kritiku par reliģijas izmantošanu slēptiem nolūkiem. Turpretim, ja šādi pasākumi netiek plaši reklamēti, organizētāji var saņemt kritiku par mēģinājumu īstenot kādus slepenus plānus. Lūgšanu brokastu organizētāji apliecina, ka pasākumā nav nekā slepena, tomēr parasti Lūgšanu brokastu pasākumos visā pasaulē plašsaziņas līdzekļi netiek uzaicināti, jo organizētāji vēlas respektēt dalībnieku privātās dzīves sfēru. 

Kas notiks Lūgšanu brokastīs?

Dalībnieki tiks aicināti domāt un lūgt par dažādiem Latvijas sabiedrības aspektiem – par karavīriem miera misijās, pamestajiem bērniem, sociālajiem un sabiedriskajiem darbiniekiem, māksliniekiem un izglītības darbiniekiem, kā arī par vietējiem, reģionālajiem un valsts vadītājiem. 

Kāda būs pasākuma tēma?

Šī gada Latvijas Valsts Lūgšanu brokastu programmas pamatā ņemta Sv.Asīzes Franciska lūgšana:

Kungs, dari mani par miera nesēju,

lai es spētu nest mīlestību tur, kur valda naids; 

lai es nestu piedošanu tur, kur sāpīgi dara pāri; 

lai es nestu saskaņu tur, kur nav saderības; 

lai es nestu patiesību tiem, kas maldās; 

lai es spētu nest cerību tiem, kas izmisumā; 

lai es spētu apgaismot tos, kas tumsā. 

Kungs, palīdzi man, lai es ilgotos dāvāt citiem, bet nevis ņemt no tiem; 

lai es vēlētos ne tik daudz būt saprastam, kā citus saprast; 

ne tik daudz būt mīlētam, cik mīlēt citus; 

aizmirst sevi un iemantot Tevi; 

piedot citiem un iegūt piedošanu; 

nomirstot sev, piedzimt mūžīgajai dzīvei; 

spēt sevi nostādīt zemākā vietā un dzīvot tā,

it kā katra diena man būtu pirmā un pēdējā.  

Latvijā ne retumis nākas piedzīvot, kā visu līmeņu vadītāji tiek ciniski nonievāti visdažādāko iemeslu dēļ. Ja ir kāds iemesls kritizēt augsta līmeņa ietekmīgus vadītājus, tad par šādu iemeslu noteikti nevar būt piedalīšanās pasākumā, kurā viņi trīs stundas velta, pārdomājot augstākās un cēlākas vērtības cilvēces vēsturē.

Pasākumā, kurā tautas vadītāji pulcējas, lai viens otru iedrošinātu, domātu un lūgtu par savām dzīvēm, attiecībām, atbildību un valsti, var notikt tikai labas lietas. 

Latvijas Valsts Lūgšanu brokastu Rīcības komiteja: Inese Šlesere, rīcības komitejas vadītāja; Pāvils Brūvers, Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca; Inta Feldmane, LR Saeima; Gunta Irbe, Latvijas Evaņģēliskā alianse; Mārtiņš Irbe, Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca; Čārlzs Kellijs, nodibinājums Partneri; Vadim Kovalev, Latvijas Evaņģēliskā alianse; Andris Kravalis, Romas katoļu baznīca; Eleina Loida, Agape Latvija; Estere Roze, nodibinājums Partneri.

Preses relīzi sagatavoja
Estere Roze

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti