Atklāta vēstule

A. God. premjerministram, Iekšlietu ministram un Rīgas pilsētas Domei
sakarā ar homoseksuāļu demonstrāciju Rīgā š.g.31.maijā

Mūsu valsts Satversmē ir teikts, ka „cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas” (91.pants), taču „personas tiesības var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu
c i t u   c i l v ē k u tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un t i k u m ī b u (116.pants). Ņemot vērā minētos pantus, Praida gājieni Latvijā uzskatāmi par nelikumīgiem un nav pielaižami, jo:

pirmkārt, tie ir vērsti pret tikumību un pret ģimenes modeli, kāds pastāv mūsu tautā un kas ir nostiprināts valsts pamatlikumā jeb Satversmē;
otrkārt, homoseksuālisms ir pret kārtību dabā un līdz ar to pret Dieva likumu;
treškārt, homoseksuāļi pie tam nelikumīgi piedēvē sev minoritātes tiesības. Minoritātei var pieskaitīt tos, kuri no vairākuma cilvēku atšķiras pēc tautības, valodas, rases, ādas krāsas un pēc citām n e i t r ā l ā m pazīmēm, bet ne pēc morālā vērtējuma. Tas nozīmē, ka nevar būt ne dzērāju minoritāte, ne homoseksuāļu, ne narkomānu un nekāda cita minoritāte, kas pamatojas uz netikumiskām nosliecēm. Citādi tas būtu tieša netikumības veicināšana. 

Homoseksuāļi gadu no gada nāk ar jo lielākām pretenzijām nolūkā dabūt likumīgu statusu savam netikumam. Bet, tiekot pie varas, viņi jau ar likumu visiem liek respektēt šo perversitāti kā normālu parādību. Tas dažās valstīs notiek jau tagad. Tas rāda, ka e k s t r ē m i s t i pie valsts stūres nav piemēroti un tāpēc viņu nelikumīgās akcijas jau laikus jānobremzē, lai vēlāk viņi neradītu sajukumu likumdošanā un apdraudējumu normālai ģimenes dzīvei. 

Ko varam ieteikt konkrētā gadījumā? Ievērojot, ka homoseksuāļu gājienu atļaut nav iespējams (nenonākot pretrunā ar savas valsts likumiem), atbraucējiem ārzemniekiem Praida gājiena vietā varētu piedāvāt Rīgā kādas viesnīcas zāli, kurā (kā interešu klubā) viņi varētu netraucēti sapulcēties un aprunāties ar līdzīgi domājošiem Latvijā.
Praida aizliegums bravūrīgajiem ārzemniekiem liktu arī padomāt, ka Latvijā viņiem nav tiesību publiski propagandēt izvirtību un gaidīt, lai šo apkaunojošo akciju vēl apsargātu policija. Tas ir pazemojums arī kārtības sargiem, kad pretēji savai sirdsapziņai Praida laikā viņi ir spiesti nostāties geju pusē. Vēl vairāk: tas būtu pazemojums gan mūsu valdībai, gan visai tautai, ja mēs justos n e b r ī v i amorāla spiediena priekšā. Atbildīgu lēmumu no varas vīriem sagaida visi, kas ir norūpējušies par jaunatnes audzināšanu – vecāki, skolotāji, garīdznieki. 

Rīgā, 2008.g.17.maijā
Jānis Kardināls Pujats 

Šo vēstuli Rīgas arhidiecēzes priesteru konferencē, kas notika 26. maijā, ir parakstījis kardināls un 26 draudžu prāvesti.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti