Atvērsim sirdis Dieva Mīlestībai

 

Dievkalpojuma dalībniekus uzrunāja garīdznieki, kuri atgādināja, ka Dieva vārds maina mūsu sirdis, pārvērš tās par ziedošu dārzu. Kaut apkārt ir dažādas problēmas, mēs drīkstam būt cerības un prieka piepildīti, jo Kristus ir kungs, kurš mūs nekad nepievils. Dzīvosim ar ticību un cerību. Ar mums ir Dievs. Lai iegūtu mieru savās sirdīs, mums pašiem jākļūst par miera cilvēkiem, jāļauj Dievam mūs pārveidot, lai mēs varētu nest mieru pasaulē. Mēs to varam sākt ar saviem tuvākajiem. Dievs mums dāvā iespējas sagādāt prieku tiem, kuri ir mums blakus.

Pārvarēsim sirds uztraukumu, pateiksimies, aizmirsīsim apvainojumus, cīnīsimies pret lepnumu, slavas kāri un godkāri mūsos. Mācīsimies runāt ar Dievu kā ar labu draugu. Noslēgumā priesteris Andris Kravalis novēlēja, lai jaunajā gadā mums ir lūgšanas gars, tad arī Dieva gars mūs vienmēr vadīs.

Dievkalpojums noslēdzās ar kopīgu svētītās maizes laušanu, kuras laikā klātesošie cits citam izteica novēlējumus.

Pēc Dievkalpojuma es palūdzu dažiem tā rīkotājiem izteikt novēlējumus Vatikāna Radio klausītājiem.

Erberts Bikše, Rīgas evaņģēliski luteriskās Jēzus draudzes mācītājs:

Mans novēlējums ir tieši tas, ko Kristus jau savā lūgšanā ir lūdzis, lai visi ir viens, tā, kā Viņš un Tēvs ir viens. Es domāju, ka ir jauki un svētīgi, ka mēs šādos ekumēniskos dievkalpojumos vai sanāksmēs varam sanākt kopā un zināt, ka mēs esam vienā garā, ka mums visiem pamatā ir Dieva Vārds, kurā mēs stāvam. Lai Dievs svētī, ka vienotība, kuru ir vēlējies Kristus varētu pieaugt! Es ticu, ka reiz Debesīs mēs patiesi būsim vienoti Kristū, mūsu Kungā.

Jānis Balodis, Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs:

Gribu novēlēt Dieva mieru, jo, manuprāt, šajā laikā, tas, kā cilvēkiem visvairāk pietrūkst, ir miers ar Dievu, tas, ka palīdzību un spēku mēs meklētu Viņā un savu dzīvi un ikdienu balstītu uz Viņu.

Andris Kravalis, Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzes prāvests:

Šodien ļoti priecājos, tāpēc, ka šeit ir brāļi un šis dievkalpojums izskanēs Latvijas televīzijā. Es domāju, ka tas veicinās vienotību. Lai ieietu šajā mierā, mums ir ļoti svarīgi būt ticības cilvēkiem. Ja mums ir ticība, mēs pārvarēsim grūtības, lai kādas tās būtu. Patiesībā, ticības gaismā uzlūkojot, grūtības ir iespēja būt tuvāk Kristum un iekšēji attīrīties. Baznīcas dzīvē, tieši vajāšanu, pārbaudījumu, grūtību, brīži Baznīcai bija vissvētīgākie. Domāju par pirmajiem gadsimtiem un domāju arī par padomju gadiem. Arī tie mūs savstarpēji tuvināja, tuvināja konfesijas. Man ir prieks, ka šī draudzība turpinās. Mans vēlējums ir, nepagurstoši lūgt. Lūgt bez mitēšanās, kā Kristus mūs aicina un arī Pavils mums atgādina. Svētīgus Ziemassvētkus!

Dace Kudiņa, Latvijas Televīzijas kristīgo programmu redaktore un Ekumēniskās Televīzijas padomes valdes priekšsēdētāja:

Man ir miers sirdī. Es varu teikt kā Māte Terēze vārdiem, darot labu, jūs varbūt apvainos slēptā savtīgumā vai egoismā, bet tik un tā dariet labu.

Mēs visi varam pievienoties šiem novēlējuma vārdiem. Atvērsim savas Sirdis Dievam. Tikai caur Dieva mīlestību mēs spēsim sniegt savas sirdis un palīdzīgās rokas pretī līdzcilvēkiem! Mīlēsim cits citu un mēs būsim vispilnīgāk sekojuši Kristus mācībai! Caur mīlestību mēs visi atgriezīsimies īstajās Tēva mājās.

Aigars Brikmanis, Vatikāma Radio, Rīga.
Foto:A.Brikmanis

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti