Eiropas jauniešu tikšanās Briselē

(Vēstījums Eiropas Savienībai)

Atvērtai Eiropai, solidaritātes zemei

Miera un izlīguma meklēšana cilvēces ģimenē ir Tezē kopienas aicinājuma daļa. Pēdējos trīsdesmit gadus kopiena veido “Uzticības svētceļojumu uz zemes”, kas pulcējis vairākas jauniešu paaudzes no visiem kontinentiem. No 2008. gada 29. decembra līdz 2009. gada 2. janvārim šī svētceļojuma posmā Briselē 40 000 jauniešu no visas Eiropas vēlētos atmodināt to entuziasmu, kas iezīmēja vienotās Eiropas izveides sākumu – padarīt izlīgumu cilvēku starpā par īstenību, daloties savos līdzekļos un iespējās.

***
Pāvests Benedikts XVI
Dārgie jaunieši,

Tikšanās Briselē, uz kuru šogad jūs ielūdz Tezē brāļi, piedāvā iespēju uzdot pašiem sev šo jautājumu: kas ir avots, no kura mēs smeļam dzīvību ? Jūs meklējat cerību avotu sev un pasaulei, atverot sevi Kristum, lūdzot un uzklausot Viņa Vārdu, daloties savos centienos ar jauniešiem no visas Eiropas un citiem kontinentiem, piedzīvojot Baznīcu kā kopības un draudzības vietu visiem.

Pāvests jūtas jums tuvs jūsu ticības svētceļojumā uz zemes, ko pirms vairākiem gadiem aizsāka dārgais brālis Rožē. Viņš ir pārliecināts, ka jūs atklāsiet, kā izplatīt cerību ap sevi, atdodot savas dzīves pasaulei, kurā ir pārāk daudz nabadzības, netaisnības un konfliktu. Dievam vajadzīga jūsu ticība, jūsu radošums, jūsu radošais gars. Lai atsauktos šim aicinājumam, Dievs dod jums sava Gara klātbūtni, kas atjaunos jūsu spēku, kad esat noguruši. Svētā Gara atbalstīti, nebaidieties ieraudzīt cerību, ko viņš ieliek jūsos. Nebaidieties ļaut savām sirdīm kļūt plašākām.

Uzticot jūs Jaunavas Marijas, visu ticīgo mātes aizbildniecībai, Viņa Svētība Benedikts XVI dāvā sirsnīgu apustulisko svētību jums no visas sirds, tāpat arī Tezē brāļiem un visiem cilvēkiem, kas organizējuši šo svētceļojumu, mācītājiem un ticīgajiem, kas jūs uzņem, kā arī jūsu ģimenēm.

***

No Maskavas

Šogad nav ziņu no Maskavas patriarha Alekseja II, viņa pēkšņās nāves dēļ 5. decembrī. Brālis Aloīzs kopā ar diviem brāļiem devās uz bērēm Maskavā 9. decembrī, lai ar savu klātbūtni izteiktu mūsu dziļo kopību ar Krievijas pareizticīgo baznīcu viņu sērās.

***

Kenterberijas arhibīskaps Dr. Rovans Viljamss

Es zinu, ka, tiekoties Briselē, vairāk par visu jūs domāsiet par uzticību un meklēsiet savā apkārtnē tās īstenības zīmes, kam varat uzticēties. Atkal un atkal negaidītās vietās mēs atrodam, ka ir kas tāds, kas stāv pāri mūsu bailēm un tam, ko esam iztēlojušies – cilvēciskas sapratnes un vienotības dziļums, kas var mūs pārsteigt un iedvesmot.

Un tik bieži mēs to atrodam vietās un cilvēkos, kuros nocietinājumi un izlikšanās ir nojaukti: cilvēkos, kam nabadzība vai ciešanas atņēmušas tik daudz, ka viņu sirdis šķiet atstātas kailas; cilvēkos, kas iemācījušies, ka viņi var būt vienoti ar citiem tikai tad, kad noņem savas statusa vai drošības bruņas. Šajos dažādajos gara nabadzības veidos mēs atrodam tieši to, ko Jēzus apsolījis – Valstība pieder šādiem cilvēkiem.

Mēs, kas esam pieraduši pie drošības un nešaubāmies par savu nozīmību, to iemācīsimies tikai lēni un sāpīgi. Kad mūsu komfortablā rietumu sabiedrība saskaras ar plašās ekonomiskās krīzes biedējošo jauno realitāti, mēs varam vai nu mēģināt uzcelt savus nocietinājumus vēl augstākus un noliegt savu ievainojamību – vai mēs varam sākt atklāt, kā tas varētu būt – būt patiesi nabadzīgiem garā.

Jēzus Kristus, saka apustulis Pāvils, padarīja sevi nabadzīgu, lai mēs varētu kļūt bagāti; viņš aizmeta prom savu drošību un cieņu, lai runātu īstu vīriešu un sieviešu valodā ar mērķi atvērt mūsos jaunas brīvības un mīlestības dzīles. Viņš nolika malā savu dievišķo pēctecību, lai varētu dalīties pasaulē, kurā mēs dzīvojam, un padarīt to par savu. Mēs mācāmies viņam uzticēties, redzot, ka viss, ko viņš dara un izcieš, ir mūsu prieka un dziedināšanas dēļ.

Tad lai šī tikšanās palielina šo prieku. Kad jūs atjaunojat savu ticību uzticības pilnajai, nezūdošajai Dieva mīlestībai Jēzū, atcerieties, ka arī Viņš jums ir uzticējies: Viņš ir dalījies ar jums savās bagātībās, lai jūs varētu dzīvot viņa spēkā ik dienas veidojot vairāk un vairāk uzticības pilnu attiecību ar citiem.

Es sūtu jums savu mīlestību un svētību – lai jums bagātīga un iedvesmojoša tikšanās un svētīts Jaunais gads.

***

Pasaules luterāņu federācijas ģenerālsekretārs, Viņa svētība Ismaels Noko

Dārgie draugi,

” ..kad tie tā savā starpā runāja un apspriedās, arī pats Jēzus tiem tuvojās un gāja ar viņiem… ” Lūkas 24 :15

Pasaules luterāņu federācijas vārdā es sveicu jūs, jauniešus no Eiropas un citām pasaules daļām. Tāpat kā iepriekšējos gados jūs esat atsaukušies Tezē kopienas aicinājumam satikties šogad Briselē, Eiropas galvaspilsētā.

Mūsu baznīcas visā pasaulē un, īpaši, Pasaules luterāņu federācijas jaunieši, pavada jūs savās domās, kad jūs uzsākat „Ticības svētceļojumu uz zemes”. Kopā ar jums mēs esam vienoti lūgšanā pēc Dieva žēlastības.

Šogad, starp citām tēmām, jūsu pārdomas koncentrēsies uz tehnoloģisko un ekonomisko progresu, kas iet roku rokā ar lielāku cilvēcības apziņu. Jūs meklēsiet dziļāku jēgu savai eksistencei, izzinot savas esības avotu. Atbildot pašreizējai finansiālajai krīzei, Pasaules luterāņu federācijas izpildkomiteja izdevusi pastorālu vēstījumu šī rudens tikšanās laikā norādot, ka „ir bijis sāpīgi vērot, cik ātri milzīgi finansiāli resursi tiek mobilizēti, lai atbalstītu finansiālos tirgus un institūcijas šajā krīzes laikā, kamēr daudz labvēlīgākos ekonomiskos apstākļos nav iespējams atrast pat drusciņu no šiem resursiem, lai ierobežotu ārkārtīgo nabadzību pasaulē”. Šis vēstījums uzsver federācijas baznīcu pienākumu „pievienoties citiem uzticības atjaunošanā kopienai, veidojot pārvaldes formas, kas ir atsaucīgākas pret lūgumiem pēc taisnīguma, un tādējādi uzticības vērtas”.

Ar šo vēstījumu es izsaku Pasaules luterāņu federācijas vienotību un apliecinu, ka jūs neesat vieni. Jūsu cīņa par labāku sabiedrību ir arī mūsu cīņa. Jūsu lūgšanas ir arī mūsu lūgšanas. Es ceru, ka jūsu lūgšana tiks sadzirdēta visapkārt zemeslodei. Lai Dievs jūs svētī! Lai svētais Gars ir ar jums, tiekoties Briselē.

***

Apvienoto nāciju ģenerālsekretārs Ban Ki-Mūns

Es sūtu siltus sveicienus visiem Tezē kopienas 31. gadskārtējās tikšanās dalībniekiem. Katru gadu daudzu tūkstošu jauniešu klātbūtne ir skaidrs pierādījums, ka miera vēsts, kas ir jūsu kopienas sirdī, atbalsojas plaši.

Jūs tiekaties cilvēces kopienai kritiskā laikā. Mēs saskaramies ar globālo krīzi, attīstībai kritisku stāvokli, pārtikas trūkumu un arvien straujākām klimata izmaiņām.

Šie jautājumi ir nesaraujami saistīti – risinājums katram no tiem var būt un tam ir jābūt risinājumam visiem. Arī valstis vairāk nekā jebkad ir savstarpēji atkarīgas un nevar aizstāvēt savas intereses vai virzīt savas tautas labklājību bez pārējo līdzdalības.

Šī ir mūsu jaunā globālā realitāte. Tezē kopienas gadskārtējās tikšanās ir brīnišķīga iespēja to pārdomāt. Jūsu balsis būs izšķirošas pieprasot pasaules līderiem rīkoties ātri, vispirms domājot par kopējo labumu.

Jūsu svētceļojums var palīdzēt sekmēt arī harmoniju un starpkultūru sapratni. Laikā, kad ekstrēmisma ideoloģija pieņemas spēkā un fanātisms ir biedējoši neatlaidīgs, vajadzība pēc dialoga starp reliģijām, kultūrām un civilizācijām nekad nav bijusi lielāka.

Kad tikšanās beigsies, es ceru, ka jūs atgriezīsieties mājās savstarpējas satikšanās stiprināti un gatavi uzņemties līderu lomas savās kopienās.

Vēlreiz pateicos par jūsu uzticēšanos Apvienotajām Nācijām un, visvairāk, par jūsu ieguldījumu mierpilnas un pārtikušas pasaules veidošanā.

http://www.taize.fr

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti