Apustuliskais nuncijs L. Bonacci Vasarsvētkos pulcināja kopā Latvijā klātesošās un darbojošās kustības, kopienas un apvienības

22. maija rītā Klostera ielā 4, Māras zālē kopā pulcējās pārstāvji no Latvijā esošām un darbojošām kustībām, apvienībām un kopienām. Apustuliskais nuncijs L. Bonacci īpaši bija pārsteigts un piezīmēja, ka nebija apjautis par lielo dāvanu dažādību Baznīcā Latvijā. Rīta cēlienā ikviena kustība, kopiena un apvienība prezentēja savu darbību, misiju. Pēc oficiālās daļas visiem bija iespējams uzdot jautājumus kardinālam J.Pujatam un Apustuliskam nuncijam L.Bonacci.

Plkst.17.00 sv.Jēkaba katedrālē iesākās Vissvētākā Sakramenta adorācija. Adorācijas laikā kustības Pro Sanctitate ansamblis izpildījas dziesmas no jaunā kompaktdiska “Kungs, Tava Mīla…”. Dziesma ar šādu pašu nosaukumu ir ļoti patikusi Mons.Antonam Smelteram, un viņš to bija lūdzis masām no Pro Sanctitate iekļaut jaunajā kompaktdiskā. Plkst. 18.00 kopā tika svinēta Sv.Mise, kurā īpaši lūdza, lai Svētais Gars dāvā Latvijas baznīcai vienotības dāvanu. Pēc Sv.Mises daudzi svinīgā gajienā devās pa Vecrīgas ielām, pārdomājot Kristus Augšāmcelšanās noslēpumus, apcerēdami Gaismas Ceļa stacijas.

„Kas ir Vasarsvētki? Vasarsvētki ir diena, kurā Apustuļi – tas ir, Jēzus pirmie mācekļi, Viņa pirmie izvēlētie draugi – saņēma Svētā Gara dāvanu. Un kas ir Svētā Gara dāvana? Tā ir dāvana, ko Jēzus viņiem bija apsolījis pirms savas nāves krusta kokā. Esot kopā ar Apustuļiem, Jēzus kā gādīgs tēvs attiecībās ar saviem bērniem vai kā labais skolotājs ar saviem audzēkņiem, uzticēja viņiem daudzas lietas.

Svētā Gara dāvana ir tieši tā Dāvana, kas, apstiprinot mūsu – kristīto cilvēku aicinājumu būt par Dieva Bērniem, dod mums spēku un prieku būt par Jēzus lieciniekiem sabiedrībā, kas nereti ir vienaldzīga vai pat naidīga. Atkārtoju: Svētais Gars  ir spēka, liecināšanas un noteiktības Gars. Tāpēc: drosmi un paļāvību vienmēr!

Cita īpašība: Būt lieciniekiem nozīmē būt spējīgiem atbildīgi sadarboties kristīgās kopienas veidošanā. Svētais Pāvils mums atgādina: “Ikvienam tiek dota Gara atklāsme, lai visiem nestu svētību” (I Kor 12,7). Viņš turpina: “Vienam caur Garu tiek doti gudrības vārdi, citam tanī pat Garā zinātnes vārdi … lai veidotu vienu ķermeni…” (I Kor 12,8-9.13).

Lūk: viens Gars, bet dažādas dāvanas. Mudinu jūs likt kopā šīs dāvanas, lai tās kalpo kristīgās kopienas stiprināšanai.”

Apustuliskais nuncijs L. Bonacci
(Vasarsvētku sprediķis sv. Jēkaba katedrālē)

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti