Grāmata “Krustaceļš”. Ceļš uz dzīvību

“Cilvēki meklē neparastus krustus, bet patiesais krusts ir šeit – ikdienas pieņemšanā. Caur krustu, kuru tu pieņem, tu saņem lielas žēlastības un tava ticība pieaug kā strauta uz upi plūstošā žēlsirdības straume,” grāmatā “Krustaceļš” raksta horvātu priesteris un profesors Tomislavs Ivančičs.

Grāmatā, ko izdevusi Saldus katoļu draudze, apkopotas Dr. T. Ivančiča meditācijas, Jāņa Pāvila II 2003. gada 18. aprīlī Romā vadītā Krustaceļa lūgšanu antifona un tēlnieka Sanda Aispura veidoto Krustaceļa staciju fotogrāfijas. Grāmatas teoloģiskais konsultants – Saldus katoļu draudzes prāvests Andrejs Mediņš.

Vienkāršiem un trāpīgiem vārdiem meditāciju autors atklāj Jēzus izjūtas un domas ceļā uz Golgātas kalnu. Jēzus nesa vienu, smagu krustu, bet izdzīvoja visu ciešanu spektru. Katrā no meditācijām autors, Kristus vārdiem uzrunājot lasītāju, aicina neizvairīties no grūtībām, bet tajās satikt Dievu un piedzīvot augšāmcelšanos.

Kad mūs nepamatoti nosoda, kad nomāc ikdienas pelēcība, kad esam kļuvuši par zaudētājiem pasaules acīs, kad negribot liekam ciest saviem draugiem vai nākas pieņemt citu palīdzību, neko nespējot dot pretī, Kristus saka: “Nebaidies! Tās ir durvis pie Manis.”

Meditācijās autors pieskaras cilvēka dziļākajām bailēm – krist, bet arī Jēzus, ejot Krustaceļu, trīs reizes krīt. Mēs varam nebaidīties no kritieniem, bet tajos uzlūkot Kristus seju, ļaut Viņam sevi piecelt. Arī brīžos, kad piedzīvojam pilnīgu sakāvi, varam no visas sirds piesaukt Kungu un Viņš atsauksies, sakot: “Es esmu kopā ar tevi. Es uzvarēju pasauli.”

Pēdējā stacijā – “Palikt bez cilvēciskās cerības”- autors ar Kristus vārdiem runā par bailēm atsacīties no sevis, taču tikai nomirstot sev, var augšāmcelties Kristus Dzīvībā: “Atdod nāvei to, kas tai pieder! Tev vairs nav jāskatās uz kapu kā uz bezcerību un visa beigām, bet gan kā uz piedzimšanu un visa sākumu. Lai nomirst tava lepnība! Augšāmcelšanās rītausma jau ir pamalē!”

Dr. T. Ivančičs, horvātu priesteris, kopienas „Lūgšana un vārds” dibinātājs, hagioterapijas (metode cilvēka iekšējās pasaules dziedināšanai) attīstītājs, Zagrebas Universitātes rektors, bijušais Starptautiskās Teoloģiskās komisijas loceklis, patiesi rod īstos vārdus, lai uzrunātu latviešu lasītāju un pamudinātu grūtībās uzlūkot ikviena cilvēka Pestītāju, kurš dod cerību un spēku.

Kristus ciešanu un augšāmcelšanās noslēpumā lasītāju ieved arī emocionāli piesātināto Krustaceļa staciju fotogrāfijas. Mākslas darbs tika pabeigts 2010. gada rudenī, un atrodas 2009. gadā uzceltajā Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā.

Tēlnieka Sanda Aispura piedzīvotais Krustaceļa tapšanas gaitā ir liecība par Kristu: “Liela izmēra un skaitliski daudzo figurālo ciļņu izstrāde prasīja daudz spēka, un šis darbs nebūtu iespējams bez Jēzus atbalsta, jo viņš vājuma mirkļos sūtīja spēku un tuvāko cilvēku atbalstu. Rezultātā tika uzstādīts 14 staciju Krustaceļš – figurāla kompozīcija, cilnis, materiāls: ģipsis, ” atzīst mākslinieks.

Lai grāmata arī tās lasītājiem palīdz tuvoties Kristum un ticēt, ka Krustaceļam sekos augšāmcelšanās prieks!

Grāmatu „Krustaceļš” var iegādāties kristīgās literatūras grāmatu galdos, Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā, izdevniecībā “Mieram tuvu” un kustībā „Dzīvības straumes” , sazinoties ar Ilzi Kuršu (tel. 29455267).

LRKB IC, Vita Briže 

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti