Lai virs zemes ir miers, un lai tas sākas ar mani!

Miers ar tevi! Tas ir ļoti bieži dzirdēts sveiciens dievkalpojumos, un šoreiz tas saskan ar žurnāla „Kas mūs vieno?” jaunā numura galveno tēmu – miers. Šis ir viens no Baznīcā daudz lietotajiem vārdiem, bet vai esam īsti iedziļinājušies un mēģinājuši saprast, kas ir ārējais un iekšējais miers? Vispirms ir aicinājums iedziļināties Kalna sprediķa vārdos. Pēc Jēzus vārdiem bieži rodas jautājums, kā savienot it kā nesavienojamo, šoreiz – kā savienot drosmi un pazemību.

Šajā numurā var nedaudz iepazīt dažus cilvēkus, kuri dzīvojuši dažādos gadsimtos, dažādās valstīs, bet kuriem ir arī kaut kas ļoti kopīgs. Viens no tiem ir Sv. Francisks. Liekas it kā tik pazīstams, tomēr iedziļinoties nākas atzīt, ka zināmi ir tikai daži fakti, un arī tie ir konkrētā vēsturiskā kontekstā. Pārsteidzoši, kā Sv. Franciska piemērs ir iespaidojis turpmāko vēsturi. Piemēram, caur franciskāņu kustību ar pārliecību par nevardarbības principa izšķirošo nozīmi.

Vēl cita Sv. Franciska ietekme jūtama tagadnē – tās ir trīs lielās Asīzes tikšanās, uz kurām miera vēsts nolūkā pāvesti Jānis Pāvils II un Benedikts XVI ir aicinājuši dažādu reliģiju pārstāvjus. Par “Asīzes gara” darbību ir vērts padomāt…

Kāds cits vienotības liecinieks ir patriarhs Atenagors. Šoreiz dažas viņa domas šī numura tēmas kontekstā ar skaisto atziņu, ka Kristus ir visur.

Pavisam pārsteidzoši bija uzzināt par Amerikā dzīvojušu sievieti, kura kādā savas dzīves posmā izvēlējās pieņemt citu vārdu, kas latviski nozīmē Miera svētceļniece, un doties ceļā kā lūgšanā par mieru. Šajā ceļā viņa pavadīja 28 gadus un ar savu neparasto rīcību uzrunāja daudzus.

Šķiet, ka pieminētie cilvēki savas iekšējās cīņas bija izcīnījuši un ieročus nolikuši. Viņu ārējā dzīve bija dažāda, bet kāda iekšējā izjūta visos viņos ir tik līdzīga. Tā ir vienotība ar Dievu, ar labo citos cilvēkos, arī ar dabu.

Kāda ir miera aktualitāte šobrīd? Pasaulē satraucošas ziņas atskan ik pa brīdim. Bija 2001. gada 11. septembris Amerikā, 2011. gada 22. jūlijs Norvēģijā. Cilvēki pēc tam teica – tagad ir cita Amerika, cita Norvēģija. Svarīgi arī, ko nozīmē “cita” – karojošāka vai atvērtāka? Tie bija ārējie notikumi, bet, kā teikusi Miera Svētceļniece, ārējie notikumi ir tikai atspulgs tam, kas notiek mūsos.

Mēs Latvijā varam būt ļoti pateicīgi, ka varam baudīt ārējo mieru, bet iekšējo mieru gan visi droši vien vēlamies vairāk. Vai mūsos ir miers vai tomēr jāatzīst, ka bieži karojam? Ir saprotams, ja mēs cīnāmies pret kaut ko sevī, bet ir pavisam citādi, ja karojam (ārēji vai iekšēji) pret citiem, pret tiem, kuri nav tādi kā es, kuri nedomā tāpat kā es, kuri Dievu pielūdz citādāk nekā es. Apustulis Pāvils Svētajos Rakstos mūs aicina kalpot miera evaņģēlijam (Ef. 6:15).

Iepazīsim aizvien dziļāk Dievu un meklēsim to vienojošo, mierpilno izjūtu, par ko liecina šajā numurā sastaptie cilvēki, tad arī mūsu ārējā rīcība mainīsies. Tad varēsim teikt – tagad ir cita Latvija, cita Baznīca, jo es esmu kļuvis cits cilvēks.

Jaunais žurnāla „Kas mūs vieno?” numurs (Nr. 9) ir lasāms www.kasmusvieno.lv

Informācija par izplatīšanu: kasmusvieno@hotmail.com

Tīmekļa vietnē www.kasmusvieno.lv sadaļā „Lasījumi” var sekot līdzi lasījumiem Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību.

Anda Done
„Kas mūs vieno?” sagatavotāja

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti