Aktivitātēm bagāts janvāris Madonas katoļu draudzē

Pirmajā šī gada mēnesī Madonas katoļu draudzē notikušas daudzas aktivitātes. Jau 12. janvārī Madonas draudzes mājā notika nozaru vadītāju tikšanās, lai plānotu šī gada aktivitātes. Šogad Madonas baznīca svin 80 gadu jubileju, tāpēc viens no jautājumiem bija saistīts ar svētku svinēšanu. Tikšanās dalībnieki nolēma, ka arī šogad draudzē aktuāli būs Alfa kursi un Laulāto kurss. Vīru vakari notiks mēneša pēdējā piektdienā, senioru brokastis – mēneša trešajā trešdienā, bet ģimeņu tikšanās – mēneša otrajā svētdienā.

Madonas katoļu draudzes senioriem svētku diena bija 15. janvāris. Pēc rīta Sv. Mises bija senioru brokastis ar priekšnesumiem, humoru no senioru dzīves un Zentas Vizules stāstījumu par jaunāko lasīto garīgo literatūru. Katrs dalībnieks, pateicoties labdarim, saņēma arī lielu saldumu paku.

20. janvārī Madonas sociālā dienesta telpās svinīgā gaisotnē norisinājās Krīzes grūtniecības centra rīkoto kursu noslēgums. Kursiem bija divas daļas – “Aicināti rūpēties” (konsultēšana pirmsaborta situācijās) un “Ceļojums” (konsultēšana pēcaborta situācijās) – kopā 25 nodarbības. 34 dalībnieki saņēma sertifikātus par pirmo daļu, bet 22 dalībnieki turpināja mācības un saņēma divus sertifikātus. Klātesošos uzrunāja prāvests Rihards Rasnacis, kurš arī saņēma sertifikātu. Priesteris uzsvēra faktu, ka kursu noslēgums norisinās lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību, jo tie ir pierādījums tam, ka kristieši spēj vienoties kopīgā darbā ar augstu mērķi – aizstāvēt dzīvību. Kursu vadītāja Judīte Briede-Jurēviča atzīmēja, ka Madonā līdz šim ir bijis visvairāk dalībnieku, un izteica cerību, ka ar iegūtajām zināšanām ikviens dalīsies un palīdzēs līdzcilvēkiem.

22. janvārī norisinājās Alfa kursu svinības, kurās varēja piedalīties ikviens kursu beidzējs, kā arī viesi, lai iepazītos ar kursu norisi Madonā un pasaulē un uzklausītu dalībnieku liecības. Vakara viesis bija rokoperas “Lāčplēsis” solists Jānis Kurševs, kurš uz Madonu bija atvedis vēl četrus mūziķus. Pie klavierēm solistu pavadīja Ilze Fomina. Duetā ar J. Kurševu dziedāja grupas “Ex Animo” vadītāja Linda Mikule, kura spēlēja arī flautu. Ģitāru spēlēja Konstantīns Vaivods, bet perkusijas – Ēriks Laake-Červinskis. Mūziķi izpildīja rokoperas fragmentus. Turpinājumā J. Kurševs dalījās par savu pieredzi garīgajos meklējumos un ceļu pie Dieva, apstiprinot klātesošajiem, ka ir kaut kas vairāk par ikdienu, ka kristietība nav garlaicīga. Pēc solista liecības par savu Alfa kursu pieredzi dalījās arī iepriekšējo kursu beidzēji.

25. janvārī Madonā viesojās Betānijas dominikāņu māsa Diāna Cērmane OP, kura vadīja semināru par klusuma un sajūtu vingrinājumiem bērna garīgās pieredzes ceļā un meditatīvo deju. Klusums mūsdienu pasaulē ir liels izaicinājums. Tas liek uzdot jautājumus, un mēs baidāmies to ilgstoši piedzīvot, baidāmies saklausīt to balsi, kas klusumā runā. “Bet mēs nevaram bērniem iemācīt klusumu, ja paši neesam mierīgi,” akcentēja māsa Diāna. Tāpēc semināra ievads tika veltīts tam, lai uzzinātu par klusumu un kluso lūgšanu: lectio divina – dievišķā mācība (lasīšana), kurā būtiska sastāvdaļa ir klusums, ieklausoties Dievā, ļaujot Jēzum sevi uzrunāt, uzticoties un atdodot sevi Dievam (kontemplācija). Māsa Diāna uzsvēra, ka šīs lūgšanas praktizēšanai ir nepieciešama disciplīna. Lūgšanu regulāri praktizējot, var iemācīties kontrolēt savas domas, ienāk miers un gaisma, kuru var nest citiem.

Semināra otrajā daļā māsa pievērsa uzmanību, kā klusumu un mieru var izmantot darbā ar bērniem, padarot to aizraujošu. Māsa ikdienā strādā ar bērniem un ir pamanījusi, kā bērniem klusums baznīcā tiek uzspiests, tādējādi radot negatīvu pieredzi. “Svarīgāk ir tas, kā pamodināt bērnā dusošo Dievu un kā viņš varētu piedzīvot garīgumu ikdienā,” uzsvarus salika māsa. Svētdienas skolās māsa cenšas sabalansēt kustību, sajūtu un klusuma vingrinājumus, jo ķermenis, gars, dvēsele un garīgums veido vienotu veselumu. Vingrinājumu pamatā ir fantāziju ceļojumi, zīmējumu vai gleznu aplūkošana, sajūtu un ķermeņa uztvere, emociju izteikšana radošā veidā. Praktiski izpildot dažus vingrinājumus, katram bija iespēja pārliecināties par savu sajūtu intensitāti.

Seminārā māsa Diāna iepazīstināja ar dejas meditāciju. “Deja un kustība veicina cilvēka garīguma un miesīguma apziņu, zīmju un simbolu veidā tuvojoties Dievam,” stāstīja māsa. Šo garīgo praksi izmanto kā privātu lūgšanu, paturot prātā, ka tās centrā ir saruna, pārdomas vai ilgas pēc Dieva. Noslēgumā semināra dalībnieces ļāvās lūgšanai dejā, izjūtot elpas, soļu un mūzikas vienoto ritmu.

LRKB IC/ Madonas draudzes avīze

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti