Arhibīskaps kristiešu vienotības padomē

Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs kopš 2012. gada vasaras ir iecelts par Vatikānā esošās Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes locekli. Pontifikālās padomes prezidents kardināls Kurts Kohs vēstulē, kas informē par šo Vatikāna valsts sekretāra Tarčisio Bertone nomināciju, izceļ Rīgas arhibīskapa-metropolīta kompetenci ekumenisma jautājumos. „Es neuztveru to kā personīgu pagodinājumu, bet gan kā visaugstākā līmeņa apliecinājumu kristiešu sadarbībai Latvijā. Padomju gados izveidojušās labās attiecības starp dažādu konfesiju kristiešiem veicina vienotību ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Mūsu pienākums ir vēl vairāk tajā augt, jo, tikai būdami vienoti, mēs varam sniegt ticamu liecību par Dievu, kas ir mīlestība,” pēc nominācijas uzzināšanas atzina Z. Stankevičs.

Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes uzdevums ir veicināt ekumenisku nostāju Katoliskajā Baznīcā, kā arī attīstīt dialogu un sadarbību starp Katolisko Baznīcu un citām Baznīcām un kristiešu kopienām. Šobrīd padome ir iesaistījusies starptautiskā teoloģiskā dialogā ar Ortodoksālo baznīcu, Koptu ortodoksālo baznīcu, Anglikāņu kopienu, Pasaules Luterāņu federāciju, Pasaules Metodistu padomi, Pasaules Baptistu aliansi, u.c. Pontifikālo padomi veido apmēram 30 locekļi – kardināli, bīskapi, konsultanti.

Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes izveidošanās ir cieši saistīta ar Vatikāna Otro koncilu (1962-1965). Pāvests Jānis XXIII vēlējās, lai Katoliskās Baznīcas iesaistīšanās mūsdienu ekumeniskajā kustībā būtu viens no koncila galvenajiem jautājumiem, tāpēc 1960. gadā izveidoja Kristiešu vienotības veicināšanas sekretariātu. Tā uzdevums vispirms bija uzaicināt citu Baznīcu un kristiešu kopienu pārstāvjus piedalīties novērotāju statusā Vatikāna Otrajā koncilā, bet jau no pirmās sesijas tam tika uzticēts izstrādāt vairākus koncila dokumentus par ekumenismu, nekristīgajām reliģijām, u.c. 1988. gadā pāvests Jānis Pāvils II Sekretariātu pārveidoja par Pontifikālo Kristiešu vienotības veicināšanas padomi.

Saruna ar arhibīskapu pēc dalības padomes sanāksmē 2012. gada novembrī

No 2012. gada 12. līdz 15. novembrim Romā notika Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes rīkota sanāksme par ekumenisma lomu un nozīmi jaunās evaņģelizācijas darbā. Tajā piedalījās arī Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Intervijā Vatikāna Radio arhibīskaps atzina, ka sanāksmē notika darbs pie Ekumeniskā direktorija jauna izdevuma sagatavošanas. „Ekumeniskais direktorijs – tas ir dokuments, kura otrais izdevums tika izdots 1993. gadā, un tas nosaka vadlīnijas katoļiem, kā veidot savas attiecības ar citiem kristiešiem, kā sadarboties. Tātad tie ir katoliskie ekumenisma principi. Tā kā ir pagājuši jau 20 gadi kopš iepriekšējā izdevuma, situācija ir mainījusies, un mēs spriedām par to, kā to atsvaidzināt, un pēc tam mēs iepazināmies ar situāciju kristiešu – jūdu dialoga jomā,” atzina Z. Stankevičs. Lasīt tālāk.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti