Gandarīšana Marijas Bezvainīgajai Sirdij mēneša pirmajās sestdienās

Mēneša pirmās sestdienas dievbijības forma sevišķā veidā ir izcelta pēc Dievmātes parādīšanās trīs bērniem – Lūcijai, Jacintai un Francisko – mazā ciematiņā Fatimā, Portugālē 1917. gadā. Abus pēdējos par svētiem pasludināja pāvests Francisks 2017. gada 13. maijā, apmeklējot Fatimu, bet Lūcijai piešķīra Dieva Kalpones titulu tā paša gada 13. februārī.

Fatimas vēstījums – aicinājums uz lūgšanu un gandari – aizvien ir ļoti aktuāls. Aktuāla ir arī šī vēstījuma nodošana tālāk, jo, kā atklāj māsa Lūcija, “Dievs vēlas iedibināt pasaulē Bezvainīgās Marijas Sirds godināšanu”. Pati Dievmāte atklāj veidu, kā gandarīt – viņa aicina uz pirmo piecu mēneša sestdienu veltīšanu kā gandari viņas Bezvainīgajai Sirdij. Īpaši jāuzsver, ka Dievmāte lūdz veikt gandarīšanu tieši mēneša pirmajās sestdienās, nevis, piemēram, mēneša 13. datumos, kad notika Viņas parādīšanās Kova da Irijā.

Dievmātes apsolījums
Parādīšanās laikā Fatimā 1917. gada 13. jūlijā Dievmāte teica: “Jūs redzējāt elli, uz kuru aiziet nabaga grēcinieku dvēseles. Lai glābtu grēciniekus, Dievs vēlas pasaulē iedibināt Manas Bezvainīgās Sirds godināšanu. Ja jūs darīsiet to, ko es jums teikšu, daudzas dvēseles tiks glābtas un pasaulē iestāsies miers.”

“Es prasīšu Krievijas veltīšanu Manai Bezvainīgajai Sirdij un gandarījuma Svēto Komūniju piecu mēnešu pirmajās sestdienās. Ja Manas vēlēšanās tiks izpildītas, Krievija atgriezīsies un pasaulē iestāsies miers. Ja nē, tad Krievija izplatīs savus maldus visā pasaulē, uzsāks karus un Baznīcas vajāšanas. Taisnīgie kļūs mocekļi, Svētais Tēvs daudz cietīs, vairākas tautas tiks iznīcinātas. Bet beigās Mana Bezvainīgā Sirds triumfēs.”

Gan Krievija, gan visa pasaule, kā arī daudzas valstis, tai skaitā Latvija (2009. gada 15.augustā) ir veltīta Marijas Bezvainīgajai Sirdij.

Septiņus gadus pēc Fatimas atklāsmju beigām, Dievmāte ļāva māsai Lūcijai atklāt Fatimas noslēpuma otrās daļas saturu, kurā Dievmāte aicina godināt Viņas Bezvainīgo Sirdi, lai apturētu sodu, ko cilvēce pati sev sagatavo ar saviem grēkiem.  

1925. gada 10. decembrī Lūcijai parādījās Vissvētākā Jaunava un blakus uz mirdzoša mākonīša bija Bērns. Vissvētākā Jaunava uzlika viņai roku uz pleca un parādīja otrā rokā ērkšķiem apvītu Sirdi. Tajā pašā mirklī Bērns teica: „Esi līdzjūtīga savas Vissvētākās Mātes Sirdij, kuru ar ērkšķiem apvij nepateicīgie ļaudis un caurdur to katru mirkli, un nav neviena, kas izpirktu grēkus, lai tos izvilktu ārā.”

Tad Vissvētākā Jaunava teica: „Skaties, manu meitiņ, uz Manu Sirdi, kuru ar ērkšķiem apvij nepateicīgie cilvēki un ar zaimiem un nepateicību To caurdur katru mirkli. Vismaz tu mēģini mani iepriecināt un manā vārdā stāsti visiem, ka Es apsolos ierasties nāves stundā ar visām dvēseles glābšanai nepieciešamajām žēlastībām pie visiem, kas katra mēneša pirmajā sestdienā – piecus mēnešus pēc kārtas – ar nodomu gandarīt ies pie grēksūdzes, saņems Svēto Komūniju, lūgsies piecus Rožukroņa noslēpumus un 15 minūtes meditēs par vienu vai vairākiem Rožukroņa noslēpumiem.”

Kāpēc Dievmāte ir izvēlējusies tieši piecas pirmās mēneša sestdienas?
Atbildi Lūcijai sniedza Kungs Jēzus 1930. gadā, kad naktī no 29. uz 30.maiju viņa pavadīja adorācijā, atklājot, ka ir piecu veidu apvainojumi un zaimi pret Marijas Bezvainīgo Sirdi, tādēļ arī nepieciešams gandarīt piecas mēneša sestdienas:

1) zaimi pret Marijas Bezvainīgo ieņemšanu;

2) zaimi pret Marijas jaunavību;

3) zaimi pret Dievmātes mātišķību, kad Viņa tiek atzīta tikai kā Cilvēka Māte, nevis kā tas ir patiesībā – Dieva Māte;

4) to cilvēku zaimi, kuri atklāti cenšas iepotēt bērnu sirdīs vienaldzību, nicinājumu un pat naidu pret Bezvainīgo Māti;

5) to cilvēku zaimi, kuri tiešā veidā apsmej Mariju Viņas svētajos attēlos.

Jēzus sacīja māsai Lūcijai: “Tā ir patiesība, mana meita, ka daudzas dvēseles sāk, bet maz ir tādu, kas beidz, un tiem, kas pabeidz, ir mērķis saņemt apsolītās žēlastības. Tomēr es dodu priekšroku tiem, kas veltīs piecas pirmās mēneša sestdienas ar mērķi gandarīt Debesu Mātes Bezvainīgajai Sirdij, nekā tiem, kas veltīs piecpadsmit, bezjūtīgi un vienaldzīgi.”

Kā gandarīt Marijas Bezvainīgajai Sirdij?
Saskaņā ar Dievmātes lūgumu, pirmajās piecās mēneša sestdienās pēc kārtas, ir jāizpilda sekojoši noteikumi ar nodomu gandarīt Marijas Bezvainīgajai Sirdij par visiem grēkiem, ar kuriem Tā tiek apvainota:

1. noteikums – Grēksūdze (pirmajā mēneša sestdienā vai agrāk)

Ja nav iespējams doties pie grēksūdzes pirmajā mēneša sestdienā, to var darīt arī 8 dienas pirms vai pēc mēneša pirmās sestdienas (vai pat ar vēl lielāku laika atstarpi ar noteikumu, ka Svētā Komūnija pirmajā mēneša sestdienā ir pieņemta žēlastības stāvoklī, t.i., bez smaga grēka).

Svarīgi, lai pie grēksūdzes pieietu ar nodomu gandarīt par apvainojumiem pret Marijas Bezvainīgo Sirdi. Nodomu sevī var uzmodināt gatavojoties grēksūdzei vai arī grēku atlaišanas brīdī grēksūdzes laikā.

Pirms grēksūdzes var lūgties šādu vai līdzīgu lūgšanu: “Dievs, tagad vēlos pieņemt Izlīgšanas sakramentu, lai saņemtu grēku piedošanu, īpaši to, ar kuriem apzināti vai neapzināti esmu sāpinājis Marijas Bezvainīgo Sirdi. Lai šī grēksūdze izlūdz Tavu žēlsirdību man un nabaga grēciniekiem, lai mūsos triumfētu Marijas Bezvainīgā Sirds.”

Grēku atlaišanas brīdī var izteikt arī sekojošu nožēlas aktu: “Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs, īpaši par maniem grēkiem pret Marijas Bezvainīgo Sirdi.”

2. noteikums – Svētā Komūnija pirmajā mēneša sestdienā

Pēc Svētās Komūnijas pieņemšanas svarīgi ir uzmodināt sevī nodomu gandarīt.

Var lūgties šādu vai kādu citu lūgšanu:

“Vissvētākā Jaunava, Dieva Māte un mana Māte! Vienojoties ar Tavu Sirdi, vēlos atlīdzināt par tik daudzu cilvēku grēkiem pret Tavu Bezvainīgo Sirdi. Neskatoties uz savu nabadzību un vājumu, es vēlos darīt visu, lai gandarītu par šiem apvainojumiem un zaimiem. Vissvētākā Māte, no visas sirds vēlos Tevi godināt un mīlēt. To no manis sagaida Dievs. Tieši tādēļ, ka Tevi mīlu, darīšu visu, kas manos spēkos, lai visi Tevi godinātu un mīlētu. Un Tu, vismīļākā Māte, Grēcinieku patvērums, pieņem šo gandarīšanas aktu. Pieņem to arī kā aizlūgumu par tiem, kuri nesaprot, ko runā, runājot ļaunu par Tevi. Izlūdz viņiem no Dieva atgriešanos, lai caur šo žēlastību vēl vairāk atklātos Tava mātišķā labestība, spēks un žēlsirdība. Lai arī viņi godinātu Tevi un slavētu Tavu svētumu un labestību, sakot, ka Tu esi svētīta starp sievietēm, Dieva Māte, kuras Bezvainīgā Sirds nepagurst maigā mīlestībā uz katru cilvēku. Amen.”

3. noteikums – lūgties vienu Rožukroņa daļu pirmajā mēneša sestdienā

Lūgties kādu no sekojošām Rožukroņa daļām: Priecīgo daļu, Gaismas daļu, Sāpīgo daļu vai Augšāmcelšanās daļu.

„Vissvētākā Jaunava šajos pēdējos laikos vēlējusies piešķirt rožukroņa lūgšanai īpašu auglīgumu. Nepastāv tāda problēma, pat vissarežģītākā, materiālas dabas problēma vai vēl jo vairāk garīga problēma, problēma, kas skar mūsu personīgo dzīvi vai mūsu ģimeņu dzīvi un ģimenes pasaulē, reliģisko kopienu dzīvi vai pat veselu tautu un nāciju dzīvi, ko nevarētu atrisināt ar šīs lūgšanas palīdzību,” atgādina māsa Lūcija. 

Pirms Rožukroņa lūgšanas jāuzmodina sevī nodoms gandarīt. Var saviem vārdiem pateikt Dievmātei, ka lūgsimies, lai glābtu grēciniekus un izrādītu viņai savu mīlestību

Lūdzoties kopā, pirms Rožukroņa var lūgties šādu lūgšanu:

“Svētā Rožukroņa Karaliene, esam uz ceļiem, lai pirmajā mēneša sestdienā lūgtos rožukroni, kā Tu vēlējies. Ar to vēlamies gandarīt par saviem, mūsu tuvinieku, Tēvzemes un visas pasaules grēkiem. Vēlamies lūgties īpaši par tiem, kuri no Dieva ir aizgājuši vistālāk un kuriem visvairāk ir vajadzīga Viņa žēlsirdība. Palīdzi mums, lai mēs atcerētos par šo nodomu, kurā Tu mūs lūdzi lūgties. Palīdzi ar šo Rožukroņa lūgšanu gandarīt par visām Tavas Bezvainīgās Sirds un Jēzus Vissvētākās Sirds ciešanām.”

Pēc katra Rožukroņa noslēpuma lūdzas sekojošu lūgšanu:

“Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība.”

4. noteikums – pirmajā mēneša sestdienā 15 minūtes apdomāt (meditēt) vienu vai vairākus Rožukroņa noslēpumus.

Svarīgi atcerēties, ka 15 minūšu apcere (meditācija) par vienu vai vairākiem Rožukroņa noslēpumiem ir atsevišķi veicama lūgšana no Rožukroņa lūgšanas, kas, protams, neizslēdz pienākumu arī Rožukroņa laikā attiecīgos noslēpumus apdomāt.

Svarīgi ir uzmodināt nodomu gandarīt par grēciniekiem, kuri nevēlas klausīties Vissvētākajā Mātē, nevēlas būt viņas bērni, kuri izrāda vienaldzību un pat viņu neieredz un dara visu, lai mazinātu viņas godu.

Ja kāds šos noteikumus nevar izpildīt pirmajā mēneša sestdienā, vai drīkst to darīt svētdienā?

Māsa Lūcija saka: “Tāpat gandarīšana tiks pieņemta arī svētdienā, kura seko pirmajai mēneša sestdienai, ja mani priesteri, ņemot vērā attaisnojošus iemeslus, to dvēselēm atļaus.”

Kādas žēlastības apsolītas tiem, kuri gandarīs Marijas Bezvainīgajai Sirdij pirmajās mēneša sestdienās?
“Dvēselēm, kuras šādā veidā cenšas man gandarīt – saka Dievmāte – apsolu nāves stundā būt līdzās ar visām pestīšanai nepieciešamajām žēlastībām.”

Gandarīšanas nodomā
Cik svarīgs ir nodoms gandarīt, atgādina pats Jēzus, sakot Lūcijai, ka pirmo mēnešu sestdienu vērtība ir atkarīga no tā, “vai cilvēku nodoms ir gandarīt Marijas Bezvainīgajai Sirdij”. Tādēļ māsa Lūcija sāk savus pierakstus ar atzīmi: “Neaizmirstiet par nodomu gandarīt, kas ir pirmo mēnešu sestdienu svarīgs elements.”

Noteikumi ir viegli, bet – vai tiek izpildīti?
“Ja izpildīsiet visu, ko jums saku, daudzas dvēseles tiks izglābtas, un pasaulē iestāsies miers. Karš beigsies” – saka Marija. Ir jāizpilda tas, ko lūdz Debesis. Lai gandarījums būtu pieņemts, jātiek izpildītiem visiem nosacījumiem, nevis tikai brīvi izvēlētiem, turklāt piecas pirmās mēneša sestdienas pēc kārtas.
 

Tulkoja un materiālu sagatavoja LRKB IC
Avots: http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/49-abc-pierwszych-sobot-miesica

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti