Pie Saeimas notiks 40 dienu lūgšana dzīvības nodomā

Šogad jau sesto reizi Latvijā norisināsies strptautiskā kampaņa “40 dienas par dzīvību”, kuru Latvijā organizē kustība “Par dzīvību” sadarbībā ar dažādu konfesiju kristiešiem. Kampaņa norisināsies no 25. septembra līdz 3. novembrim. Turklāt Latvijā pirmo reizi tā notiks visas 40 dienas, nodrošinot ik dienu laikā no pl. 9 līdz 21 kampaņas pārstāvju klātbūtni Rīgā pie Saeimas ēkas.

Kā informēja kampaņas pārstāvji, tas nozīmē, ka ik dienu vismaz 12 stundas šajā vietā būs kāds, kurš lūgsies par nedzimušo bērnu dzīvībām. Kampaņas direktore Silvita Kravale skaidro, ka parasti šāda miermīlīga klātbūtne un lūgšana citās valstīs notiek pie kādas medicīnas iestādes, kurā tiek veikti aborti. “Tā kā Latvijā ir ļoti grūti noteikt, pie kuras medicīnas iestādes būtu visatbilstošāk izvēlēties kampaņas miermīlīgas klātbūtnes vietu, nolēmām, piesaucot Svētā Gara vadību, to izlozēt. Starp daudzām iestādēm tika izlozēta tieši Saeima,” par vietas izvēli stāsta S. Kravale un turpina: “Esam priecīgi par šo iznākumu jo: lūdzoties pie Saeimas, lūgsimies ne tikai par tiem cilvēkiem, kas tur strādā, bet arī par ikvienu personu, kas mūsu valstī pieņem lēmumus, no kuriem atkarīgas nedzimušu bērnu dzīvības; visai sabiedrībai atgādināsim ievērot Satversmi, kuras 93. pants nosaka: “Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums”, kā arī to, ka saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas definīciju par cilvēka dzīvības sākumu tiek atzīts šis svarīgais brīdis – ieņemšana. No tā izriet, ka ikviena grūtniecības pārtraukšana, patiesībā ir pretlikumīga. Treškārt, tā ir iespēja ikvienam kristietim ārpus baznīcu mūriem miermīlīgā veidā apliecināt savu ticību, iestājoties par to tiesībām, kuri vēl ir pārāk mazi, lai spētu paši sevi aizstāvēt. Šīs ne tikai tiesības, bet arī pienākumu mums nodrošina Satversmes 99. un 100. pants par ikviena domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību un tiesībām brīvi paust savus uzskatus. Ceturtkārt, Saeimas plenārsēžu zāles logi ir vērsti tieši uz kampaņas miermīlīgas klātbūtnes vietu, kur mēs stāvēsim ar plakātiem un atgādināsim par pašiem visneaizsargātākajiem mūsu sabiedrībā un šo skaudro abortu krīzes problēmu Latvijā un pasaulē.”

Kampaņas pārstāvji atradīsies starp Saeimu un Svētā Jēkaba katedrāli. Tāpat paredzēti lūgšanu gājieni, kas sāksies Jēkaba ielā 9 un turpināsies pa Klostera ielu, Pils laukumu, Torņa ielu, Jēkaba ielu, atgriežoties kampaņas sākuma vietā.

“40 dienas par dzīvību” ir starptautiski  koordinēta lūgšanu, gavēņa, miermīlīgas klātbūtnes, kā arī sabiedrības informēšanas kampaņa, kuras mērķis ir risināt abortu problēmu vietējā līmenī – glābt vēl nedzimušu bērnu dzīvības, kā arī viņu ģimenes locekļu dzīves no pēcaborta traumām, aicināt mainīt attieksmi pret vēl nedzimušajiem un un visiem mūsu sabiedrības locekļiem. Kampaņas sastāv no trim elementiem. Pirmais no tiem ir lūgšana un gavēnis par abortu veikšanas pārtraukšanu un siržu atvērtību, lai ikviens ieņemts bērns tiktu pieņemts un mīlēts, laists pasaulē un ar atbildību audzināts. Katrai dienai ir paredzēts īpašs lūgšanu nodoms, Svēto Rakstu lasījums, pārdomas un lūgšana. Otrs elements ir nemitīgā klatbūtne, kas Latvijā tiks nodrošināta pie Saeimas ēkas. Trešais kampaņas elements ir sabiedrības informēšana.

Šogad kampaņas rīkotāji Latvijā vēlas panākt, lai iedzīvotāji būtu gatavi pieņemt cilvēka dzīvībai labvēlīgus lēmumus, lai tādā veidā mūsu valsts kļūtu par cilvēka dzīvībai draudzīgu vietu. “Īpaši, apzinoties patreizējo situāciju Latvijā, kad dzimstības rādītāji ir tik zemi, daudz jaunu cilvēku aizbrauc no valsts un palikušie gandrīz visās dzīves jomās cieš no palīdzīgu roku un cilvēciska atbalsta trūkuma, mūsu pienākums ir apliecināt, ka katrs ieņemtais bērns mums ir vērtība un nākotnes cerība, un darīt visu, lai viņš būtu mīlēts, varētu piedzimt un tiktu atbildīgi audzināts. Mums ir jākliedē mīti un tuvredzīga domāšana, kas sašķeļ sabiedrību un attaisno nevainīgu bērnu slepkavības. Sabiedrība jāaicina dziedāt mūsu valsts himnu ar apziņu, ka arī paši esam darījuši visu, lai Dievs varētu svētīt Latviju. Ja kaut vienam bērnam draud iznīcības briesmas un mēs to vienaldzīgi pieļaujam, tad mēs aizšķērsojam ceļu Dieva svētībai,” raksta kampaņas rīkotāji.

Kampaņā “40 dienas par dzīvību” var iesaistīties un pieteikties lūgšanu dežūrām, rakstot uz e-pastu: kustibapardzivibu@gmail.com, zvanot S. Kravalei uz tālruni: 25432585, kā arī apmeklējot mājaslapu: www.40daysforlife.com.  Kampaņu var atbalstīt arī finansiāli, ziedojot biedrībai “Kustība “Par dzīvību”” bankas kontā: LV41UNLA0002043469773, norādot maksājuma mērķi: Kampaņai „40 Dienas par Dzīvību”.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti