Latvijas mariāņi ar grāmatas atvēršanu iesāk jubilejas gadu

4. janvārī Vaboles Skrindu muzejā notika grāmatas “Dieva kalps Jānis Mendriks MIC – īsts cilvēks un priesteris” atvēršanas svētki. Ar šo grāmatu aizsākās Mariāņu kongregācijas dibināšanas jubilejas gads, turklāt tas ir Latvijas mariāņu pienesums Dieva kalpa, mariāņu priestera Jāņa Mendrika beatifikācijai.

Jāiestarpina, ka Mariāņu kongregācija izveidota pirms 350 gadiem un apvieno vairāk nekā 400 mariāņu tēvus un priesterus visā pasaulē.

Mariāņu kongregācijas Viļānu klostera priekšnieks mariāņu tēvs Rinalds pastāstīja klostera tēvu atmiņas par J. Mendriku. Ieskatam viens neliels stāsts. Viļānos bija kāds saimnieks, kurš mirstot nevēlējies izsūdzēt grēkus un sūtījis projām visus mariāņu priesterus, tomēr J. Mendriks atgriezies ar vārdiem, ka viss ir kārtībā. “Tēvs Jānis ir brīnišķīgs paraugs mums. Es ceru, ka beatifikācijas process beigsies ar lēmumu, ka latviešu priesteris mariāņu tēvs Jānis Mendriks ir debesīs,” atzina tēvs Rinalds. 

No J. Mendrika dzimtā Kalupes pagasta ir nākuši 13 katoļu priesteri, to sekmējusi skola, kuru izveidoja katoļu draudze, atgādināja Daugavpils vēsturnieks Henriks Soms.   

Gandrīz 140 lappuses biezā grāmatā publicēta Jāņa Mendrika dienasgrāmata, ilustrēta ar vairākām fotogrāfijām, priestera dzīves gājumu, vēstulēm un liecību par mariāņu priestera nāves dienu. Grāmatas veidotāji izmantoja otrās dienasgrāmatas tekstus (pirmā dienasgrāmata nav saglabājusies), kurus ar roku pārrakstījusi kāda ticīgā no Naujenes pagasta. J. Mendriks jau pirmajās lappusēs atgādina Dieva un Katoļu Baznīcas baušļus un svarīgākās lūgšanas. Priesteris pastāsta par vācu armijas represijām Otrajā pasaules karā. Proti, 1942. gadā viņš atteicās apbedīt kādu partizāņu nošauto vācu policijas ierēdni, jo tas dzīvoja netikumīgi un bez Laulības sakramenta. Vietējā vara piesprieda tēvam Mendrikam nāves sodu, viņam bija bieži jāmaina dzīvesvieta, jāslēpjas no vācu policijas, tāpēc viņš nevarēja būt mātes bērēs. Pēc kara mierā neliekas arī padomju vara, un 1950. gadā J. Mendriku arestē, izsūta uz Vorkutu, kur 1953. gadā viņu nošauj ieslodzīto sacelšanās laikā. Tomēr dienasgrāmatu caurauž priestera pateicība Dievam un prieks, ka ar savu kalpošanu var atgriezt grēciniekus.   

J. Mendrika beatifikācija uzsākta 2003. gadā Sanktpēterburgā (Krievijā), un grāmata var apliecināt, ka priesteris ar savu kalpošanu pagājušā gadsimta 40. gados, ciešanām un nāvi apcietinājumā Vorkutā (Krievijā) 50. gados ir pelnījis pievienoties svēto saimei Debesīs, uzsvēra grāmatas izdošanas koordinators, mariāņu tēvs Dmitrijs Artjomovs.    

Grāmatas “Dieva kalps Jānis Mendriks MIC – īsts cilvēks un priesteris” atvēršanas svētkus kuplināja Latvijas mariāņu tēvi un katoļu garīdznieki no Latgales draudzēm, J. Mendrika radi no Daugavpils un Rīgas, Kalupes katoļu draudzes koris, Kalupes un Vaboles pagasta pārvaldes vadītāji u.c.

Grāmata izdota 500 eksemplāros un būs pieejama vairākās Latvijas bibliotēkās.

Teksts un foto: Egita T. Jonāne, Latgales Laiks

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti