Slimnieku dienā pāvests atgādina par atspirdzinājumu Kristū

Otrdien, 11. februārī, dienā, kad Baznīca svin Lurdas Dievmātes svētkus, jau 28. reizi tiks atzīmēta arī Vispasaules slimnieku diena. Šogad pāvests Francisks savā sagatavotajā vēstījumā aicina pārdomāt Jēzus vārdus: „Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu“ (Mt 11, 28)

Pāvests uzsver, ka šis Jēzus aicinājums izskan visiem tiem, kas “pārbaudījumu nastas nomākti, alkst pēc dziedināšanas. Tiem, kas dzīvo skumjās par savu vājumu, sāpēm un ievainojamību, Jēzus Kristus neuzliek papildu likumus, bet piedāvā savu žēlsirdību, tas ir, savu atjaunojošo personību“. Slimajiem Francisks raksta: „Dārgie brāļi un māsas, kas esat slimi, slimībā īpašā veidā jūs esat kopā ar tiem, kas „noguruši un apgrūtināti“ pievēršat sev Jēzus skatienu un sirdi. No turienes nāk gaisma jūsu tumsas brīžiem, cerība jūsu mazdūšībā. Viņš jūs aicina pie sevis: „Nāciet!“ Viņā radīsiet spēku, lai pārvarētu visu nemieru un jautājumus, kas šajā miesas un gara naktī jūsos mostas. Jā, Kristus mums nav devis gatavas receptes, bet ar savām ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos mūs atbrīvo no ļaunuma varas.“

Vēstījums veltīts arī visiem slimnieku tuviniekiem, kā arī Baznīcas locekļiem, medicīnas darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kas iesaistās slimnieku aprūpē, atbalsta un „atspirdzina“ viņus,  jo „līdzās terapijai slims cilvēks sagaida arī atbalstu, mierinājumu, uzmanību, ar vienu vārdu sakot, mīlestību“. „Dārgie medicīnas darbinieki, katra diagnostikas, prevencijas, terpeitiska, pētnieciska, aprūpes un ar rehabilitāciju saistīta manipulācija ir vērsta uz slimo personu, atceroties, ka lietvārds „persona“ vienmēr ir svarīgāks par īpašības vārdu „slimais“. Turklāt, lai jūsu rīcība vienmēr pirmajā vietā liek personas cieņu un dzīvību, nepieļaujot tādu rīcību kā eitanāzija, asistētā pašnāvība vai dzīvības apturēšana, pat tad ne, ja slimība ir nedziedināma,“ ar šiem vārdiem pāvests vēršas pie mediķiem.

Vēstījuma noslēgumā pāvests pauž pateicības vārdus brīvprātīgajiem, kas kalpo slimajiem, ne mazums gadījumos dodoties aizpildīt struktūru trūkumus, kā arī kas ar maiguma un klātbūtnes žestiem ir Kristus, Labā samarieša, atspulgs pasaulē“.

Nedēļu pirms Slimnieku dienas Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā tika aktualizēts jautājums par smagi slimu cilvēku ārtēšanu un aiziešanu no šīs dzīves, īpašu uzmanību pievēršot tieši ārstu un medicīnas darbinieku izpratnei par ētiskiem un eksistenciāliem jautājumiem. Pasākumā piedalījās priesteris, profesors un ārsts Andris Marija Jerumanis un profesors Jānis Priede. Sarunā viesi pauda uzskatu, ka attieksme pret cilvēku kopumā nosaka arī to attieksmi un noskaņu, kas valda slimnīcā. Ja cilvēks tiek uztverts kā lieta, tad arī slimnīca būs ciniska, bezpersoniska. Tajā valdīs izdevīguma princips, uzsvēra A. M. Jerumanis. Viņaprāt svarīgs ir arī finansiālais aspekts, jo medicīnas darbinieki ir tie, kas pavada cilvēkus slimībā, pavada daudzus līdz nāvei. Tieši tāpēc šai joma ir nepieciešams daudz lielāks finansējums, nekā, piemēram, armijai.

Savukārt rīt, tieši Slimnieku dienā, notiks kārtējā Svētā Kamila grupas kalpošana. Šoreiz Latvijas Onkoloģijas centrā, kur brīvprātīgie pirms Svētās Mises dodas pie slimniekiem, lai kopā ar viņiem lūgtos, kā arī aicinātu uz dievkalpojumu. Katru otrdienu Kamila grupas brīvprātīgie jaunieši dodas uz Austrumu slimnīcas stacionāriem “Gaiļezers”, “Biķernieki”, Onkoloģijas centru vai Rīgas Stradiņa slimnīcu, kur aptuveni stundu pirms dievkalpojuma sāk kalpošanu, dodoties pie slimniekiem. Sadarbībā ar priesteriem un slimnīcu kapelāniem tiek nodrošināta garīgā aprūpe arī tiem, kas nevēlas vai nevar piedalīties dievkalpojumā, bet labprāt vēlētos saņemt svētību, Slimnieku sakramentu vai aprunāties ar garīdznieku. Sadarbībā ar “Mieram Tuvu” tie, kas vēlas, var saņemt grāmatiņu ar Svēto Rakstu un lūgšanu tekstiem katrai dienai.

Kā pastāstīja grupas pārstāve Anna Kačāne, grupā ir astoņi līdz desmit aktīvi brīvprātīgie, kā arī vēl citi, kas ik pa laikam pievienojas vai arī kalpo, nodrošinot dievkalpojuma muzikālo daļu. Kamila grupa ir atvērta potenciālajiem brīvprātīgajiem, kas jūt aicinājumu kalpot slimniekiem. Informāciju par kalpošanas iespējām var iegūt, apmeklējot Facebook kontu “Svētā Kamila kalpošana slimnīcās”.

Slimnieku dienas priekšvakarā ir vērts atgādināt, ka pastāv vēl vairākas iespējas, kā kalpot un palīdzēt tiem, kas nonākuši slimnīcās. Tā, piemēram, slimniekus apmeklē arī Marijas leģiona māsas, bet pie onkoloģijas pacientiem dodas biedrības “Svētā Ģimenes māja” brīvprātīgie.

Vispasaules slimnieku dienas vēstījuma tekstu latviešu valodā var lasīt šeit.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti