Latvijas Bīskapu konference par grozījumiem Satversmē

Latvijas Bīskapu konference atbalsta 29. jūlijā “Latvijas vīru biedrības” iesniegto likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”, ar kuru paredzēts precīzi noteikt ģimenes jēdzienu.

Likumprojekts paredz izdarīt Latvijas Republikas Satversmē grozījumus 110. pantā, izsakot to šādā redakcijā:

“110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti — un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis. Valsts aizsargā vecāku tiesības un viņu brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību. 
Valsts īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti un vecākiem, kas par viņiem gādā, bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības, daudzbērnu ģimenēm, kā arī mātēm un tēviem, kuri bez otra vecāka gādā par bērniem”.

Aicinām katoļticīgos ar savu parakstu pievienoties šai iniciatīvai, lai gada laikā varētu savākt nepieciešamās balsis un varētu rīkot tautas nobalsošanu par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmes 110. pantā.

Baznīcas un visas cilvēces nākotne ir atkarīga no ģimenes saišu stipruma, tās locekļu savstarpējās atbildības un rūpēm par otra labklājību. Spriedze, ko rada patērnieciskā un baudu kārā individuālistiskā kultūra, daudzās ģimenēs apdraud personu normālu attīstību un nobriešanu.

Ir aplami domāt, ka ģimenes jēdziena paplašināšana varētu nākt par labu sabiedrībai kopumā. Gluži otrādi – tikai ekskluzīva un nesaraujama vīrieša un sievietes savienība pilnībā pilda nepieciešamo sociālo funkciju, garantēdama stabilas saistības un dodama iespējas rasties bērniem un tiem augt drošā, labvēlīgā vidē. Tādēļ šie mūsu paraksti varētu būt konkrēts solis ģimeņu aizstāvībai.

Parakstīties var elektroniski portālā www.latvija.lv (izvēlne “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”) vai klātienē, apliecinot parakstu deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai pie zvērināta notāra. Parakstīties par iniciatīvu iespējams arī ārvalstīs Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās pie konsulārajām amatpersonām, kuras ir tiesīgas veikt notariālās funkcijas.

Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā atrodama informācija par vietām, kur var parakstīties Latvijā un ārvalstīs.

Pateicamies Dievam par to, ka daudzas ģimenes, kuras nebūt nav ideālas, dzīvo mīlestībā, īsteno savu aicinājumu un dodas uz priekšu, pat, ja ceļā piedzīvo arī kritienus.

Latvijas Bīskapu konference

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti