Arhibīskaps sveic katolis.lv lasītājus Lieldienās

Un, ja jūsos mājo Tā Gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad Viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar Savu Garu, kas ir jūsos… Šis pats Gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki – Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki; jo tiešām, ja līdz ar Viņu ciešam, mēs līdz ar Viņu tiksim arī apskaidroti. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums. (Rom 8,11.16-18)

Dārgais portāla Katolis.lv lasītāj!
Pēdējie pāris gadi ir bijuši bagāti ar pārbaudījumiem un ar tiem radītajiem izaicinājumiem. To pārvarēšanai ir vajadzīgs gara spēks. Dievišķā Atklāsme mums pavēsta, ka augšāmcelšanās seko tikai pēc Klusās Nedēļas notikumiem, kas ir bagāti ar pārbaudījumiem un ciešanām. Tikai pēc nāves seko augšāmcelšanās. Jēzus bija uzticīgs savai misijai līdz galam un negāja uz kompromisiem.

Dārgie ticības brāļi un māsas! Aicinu turēties pie Kunga, nebaidīties apliecināt savu ticību un dzīvot saskaņā ar vērtībām, kas no tās izriet. Tas ir nosacījums tam, lai Kunga Gars mājotu mūsos un darītu dzīvas ne tikai mūsu mirstīgās miesas, bet arī mūsu iekšējo cilvēku – dotu mums iekšējo līdzsvaru un mieru, gudrību un spēku pārvarēt kārtējos izaicinājumus.

Novēlu piedzīvot patiesu līdzdalību Kristus uzvarā pār neziņas tumsu, ļaunumu un nāvi!
Priecīgus Kristus augšāmcelšanās svētkus!

Zbigņevs Stankevičs, Rīgas arhibīskaps metropolīts

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti