Ģimenei veltītā gada noslēgšanās

Šajā nedēļas nogalē Romā, Itālijā, noslēgsies Pasaules ģimeņu tikšanās. Šajā dienā – 26. jūnijā – arī oficiāli noslēgsies ģimenei veltītais garš, kurš pēc pāvesta Franciska iniciatīvas sākās aizvadītā gada 19. martā. Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles Vēstnesītī publicēts materiāls, kas, noslēdzoties šim gadam, aicina aizdomāties par ģimenes vērtību.

26. jūnijā noslēdzas ģimenei veltītais gads, ņemot vērā pāvesta Franciska pamudinājumu “Mīlestības līksme” (Amoris Laetitia). Šis dokuments jāturpina lasīt un studēt, jo sociālas izmaiņas iespaido laulības un ģimenes apstākļus, visādas krīzes apgrūtina attiecību stabilitāti. Būtu no jauna jānovērtē ģimene, no kuras izriet sociālā kārtība un kas ir pamatkodols brālīgai sabiedrībai, kas spēj aprūpēt kopējās mājas.

Ģimene ir liela vērtība, jo ierakstīta cilvēka dabā. Laulība un ģimene nav tikai cilvēciski iestādījumi, ja arī gadsimtu gaitā pastāv daudzas izmaiņas un cilvēku vidū ir garīgas atšķirības. Kopīgas un nemainīgas iezīmes atklāj laulības un ģimenes vērtību. Ja šī vērtība dzīvē uztverta individuālistiski un privāti (kā tas ir Rietumos), tad ģimene sabiedrības kontekstā var būt izolēta un fragmentēta. Tad ģimenes sociālās funkcijas indivīdu attiecībās un kopienā sāk izzust, īpaši attiecībā uz vājākajiem, piemēram, bērniem, invalīdiem un sirmgalvjiem, kuri atkarīgi no citiem.

Ģimene sabiedrības labā saprotama ne tikai kā indivīdu sanākšana kopā, bet kā attiecības uz savstarpējās pilnības saiknes pamata (sal. Kol 3:12–14). Cilvēks ir radīts pēc Dieva – mīlestības (sal. 1 Jņ 4:8,16) attēla un līdzības. Abpusējā vīra un sievas mīlestība atveido Dieva absolūto, nepārtraukto mīlestību un cilvēku, kam paredzēts būt auglīgam un piepildīties sociālā darbā un radības aprūpē. Ģimenes labums nepastāv katra indivīda noderībai vairojamo resursu savākšanā.

Ģimenes labums pastāv attiecībās ar saikni uz pilnību. Šī saikne ietver uzticīgas mīlestības, paļāvības, sadarbības, abpusējības attiecības, no kurām izriet atsevišķu ģimenes locekļu labumi, tātad, viņu laime. No attiecībām ģimenē izriet attiecības kopienas labā, piemēram, labas attiecības ar valsti, sabiedrības organizācijām, solidaritāte ģimeņu vidū, viesmīlība tiem, kas grūtībās, vājāko aprūpe, cīņa pret trūkuma pieaugumu utt.

Šī pilnības saikne izpaužas mīlestības darbībā, kuru motivē dāsnas atdeves nosacījumi. Ģimene cilvēcisko caur attiecībām, kādas ir „mums”, reizē veicinot katra atbilstošās atšķirības.

Ģimenē notiek pieņemšana, īpaši, kad ir trausli un invalīdi locekļi. Tad attīstās īpaši tikumi, kuri pastiprina mīlestības un pacietības spējas. Sabiedrības labā jānovērtē ģimenes, kuras adoptē bērnus. Ģimenes var vērsties pret materiālo un garīgo trūkumu, risinot demogrāfiskās ziemas problēmu vai bezatbildīgu mātes un tēva rīcību.

Ģimene veicina pilnības saikni un attiecības ar to, ka var izvērst, paust un veicināt savu būtību ģimenei draudzīgā sociālā, ekonomiskā un kulturālā vidē. Svarīgi ar likumdošanu saskaņot ģimeni un darbu; nodokļos atzīt ģimenes smagumus, atbalstīt ģimenes izglītībā, veicināt dzīvību, apgādāt sociāli, psiholoģiski veselības aprūpi, lai atbalstītu pārus un vecāku attiecības.

Ģimenei draudzīga sabiedrība ir iespējama, jo sabiedrība dzimst un attīstās līdz ar ģimeni. Ne viss ir pēc līgumiem, ne visu var uzspiest ar pavēlēm. Ja atdeves koka saknēm no augsnes izsūc dāsnumu, tad pagrimums nav apstādināms. Tieši ģimene pirmā ir dāsnuma koka sējēja. Attiecības ģimenē izriet ne no ērtībām vai interesēm, bet no personas, kas saglabājas, pat ja attiecības pasliktinās.

Lai atklātu atkal ģimenes skaistumu, pāvests Francisks aicina: 1) no acīm novērst ideoloģiju „kataraktu”, kas kavē redzēt realitāti; 2) atklāt no jauna dabiskās laulības atbilstību sakramentālai laulībai; 3) novērtēt Laulības sakramenta žēlastību, kas dziedina, paceļ visu sabiedrību, veicina brālību (sal. Amoris Laetitia, n. 74). Laulības sakramenta žēlastība aptver visu laulāto un ģimenes dzīvi un attiecības. Svarīgi iestāties ne tikai par laulības sakramenta derīgumu, bet arī žēlastības auglību.

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles Vēstnesītis, Nr. 12 (405) 2022. gada 19. jūnijs

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Pelnu trešdiena

Pelnu trešdienas priekšvakarā, lai sagatavotos Gavēņa laikam, piedāvājam ieskatīties jaunākajā Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles Vēstnesītī, kura ievadraksts ir veltīts Pelnu

Lasīt vairāk »

Krīzes situācijā

Laikā, kad daudzi piedzīvo grūtības, Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles Vēstnesītis atgādina mums varbūt jau labi zināmos ieteikumus, kas ienestu kaut

Lasīt vairāk »