Latvijas jezuītu kopiena kļuvusi par vienu priesteri bagātāka

Ivara Juhņeviča iesvētīšana priestera kārtā notika Rīgas Svētā Alberta franciskāņu baznīcā. Skaistā vasaras dienā, klātesot kuplam ģimenes, draugu locekļu un ticīgo pulkam. Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurš vada diecēzi kopš 2010. gada, veica ordināciju.

Bīskapam asistēja palīgbīskaps Andris Kravalis, no Minhenes atbraukušais provinciāls Bernhards Buglers un viņa vietnieks Jans Rosa kopā ar Rīgas jezuītu kopienu, jezuītiem no Lietuvas un citu diecēžu priesteriem.

Homīlijā arhibīskaps uzsvēra, ka priesterim nevajadzētu sludināt sevi un savas vēlmes, bet gan atbrīvojošo Evaņģēlija vēsti. Vienlaikus uzsverot, ka tas ir jautājums par savu talantu izpausmi (Ivars, piemēram, ir ļoti muzikāls un plašsaziņas līdzekļos zinošs), kā arī par radošu reakciju uz attiecīgās situācijas vajadzībām. Abiem ir jāsaskan harmonijā, kas būtu jānodrošina arī priekšniecībai, lai jaunais priesteris varētu pilnvērtīgi izdzīvot savu aicinājumu, lai svētītu viņam uzticēto tautu. Arhibīskaps pauda gandarījumu, ka talantīgais jaunais priesteris tagad stiprinās pastorālo kalpošanu Rīgā gan tiešsaistes pastorālās aprūpes jomā (Lūgšana Ceļā), gan citās apustuliskās darbības jomās, piemēram, starp krievvalodīgajiem katoļiem, jo Ivara dzimtā valoda ir krievu.

Ordinācijas liturģijā kandidāta māte pienesa priestera tērpu, ko viņam palīdzēja uzvilkt draugs priesteris Andžejs Stoklosa no Sāpju Dievmātes baznīcas Rīgā. Kandidāta ģimene nodrošināja dievkalpojuma muzikālo noformējumu, jo māte ir mūzikas skolotāja, māsa un draugi ir profesionāli mūziķi. Pēc aizkustinošās ceremonijas Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes telpās notika pieņemšana priecīgā noskaņojumā.

Jānis Meļņikovs SJ; Foto: Rihards Rasnacis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti