Ziemassvētku dievkalpojumi Rīgas arhidiecēzes draudzēs

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Rīgas arhidiecēzes draudžu prāvesti ziņo par svētku dievkalpojum norisi viņu draudzēs. Publicējam sarakstu ar jau šobrīd pieejamo informāciju un līdz svētkiem to papildināsim ar aktuālo informāciju. Ja sarakstā nav atrodama Jūs interesējošā draudze, atgādinām, ka atsevišķas draudzes publicē informāciju savos sociālo tīklu kontos, draudžu avīzēs, kā arī informācijas stendos dievnamā. Tie, kuri slimības vai citu nopietnu iemeslu dēļ svētku dievkalpojumos klātienē piedalīties nevarēs, varēs izmantot iespēju klausīties dievkalpojumus Radio Marija Latvija un atsevišķu draudžu sociālo tīklu kontos.

Vēlam svētīgu Kristus dzimšanas svētku gaidīšanas laiku, kā arī iekšēja miera piepildītus svētkus!

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles draudze:

24. decembrī – pl. 15 vigīlijas Svētā Mise bērniem un skolu jaunatnei; pl. 18 Svēto Misi svina arhibīskaps; pl. 20 Svētā Mise
25. decembrī – pl. 8 Svētā Mise; pl. 9.30 Svētā Mise angļu valodā; pl. 11 Svēto Misi svin arhibīskaps; pl. 15 Svētā Mise; pl. 18 Vesperes, pl. 18.30 Svētā Mise
26.decembrī – pl. 8 Svētā Mise; pl. 11 Svēto Misi svin arhibīskaps; pl. 18 Vesperes, pl. 18.30 Svētā Mise

Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudze:

24. decembrī – pl. 7.30 Svētā Mise; pl. 16.30 Svētā Mise vjetnamiešu valodā; pl. 18 Ganiņu Svētā Mise; pl. 22.30 Svētā Mise angļu valodā
25. decembrī – pl. 8 Svētā Mise; pl. 10 Svētā Mise (LTV1); pl. 12 Svētā Mise bērniem; pl. 13 Svētā Mise angļu valodā; pl. 15 – Svētā Mise vjetnamiešu valodā, pl. 18 Svētā Mise
26. decembrī – pl. 7.30 Svētā Mise; pl. 19 Svētā Mise

Rīgas Kristus Karaļa draudze:

24. decembrī – pl. 16 Ziemassvētku vigīlija ģimenēm; pl. 18.30 – Ziemassvētku vigīlija
25. decembrī – pl. 9 Svētā Mise poļu valodā; pl. 11 – Ziemassvētku Svētā Mise; pl. 14 – Ziemassvētku Svētā Mise ģimenēm; pl. 18 – Svētā Mise krievu valodā
26. decembrī – pl. 9 Svētā Mise

Rīgas Svētā Alberta draudze:

24. decembrī – Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētku Vigīlija: Svētā Mise pl. 18 un pl. 23 Ganiņu Svētā Mise
25. decembrī – Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētku Svētā Mise pl. 9 , 11 , 13 (krievu valodā) un 18
26.decembrī – Sv. Stefana, pirmmoceklis, svētku Svētā Mise pl. 8 un 18

Rīgas Svētā Franciska draudze:

24. decembrī – Ziemassvētku vigīlijas Svētā Mise pl. 16 un 18
25. decembrī – Kristus dzimšanas svēktu dievkalpojums pl. 7.30, 8.30 poliski, 9.30 bērnu, 11 galvenā Svētā Mise, 18 jauniešu
26.decembrī – pirmmocekļa Stefana svētku dievkalpojums pl. 7.30, 11, 18

Rīgas Vissvētās Trīsvienības draudze:

24. decembrī – Ziemassvētku vigīlijas Svētā Mise: pl. 15 poļu valodā; pl 17 latviešu valodā; pl. 19 krievu valodā un pl. 24 pusnakts Svētā Mise.
25. decembrī – pl. 8.30 Svētā Mise poļu valodā; pl. 10 Bērnu Mise; pl. 11.30 Summa; pl. 13 Svētā Mise krievu valodā; pl. 18 Svētā Mise
26. decembrī – pl. 7 un pl. 8.30 Svētā Mise poļu valodā; pl. 11.30 Summa; pl. 18 Svētā Mise

Rīgas Mūsu Kunga Jēzus Kristus Apskaidrošanas grieķu-katoļu draudze:

24. decembrī – pl. 19 Liturģija
25. decembrī – pl. 10 Liturģija. Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšana
26. decembrī – pl. 18 Liturģija

Rīgas Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudze un “Ave Maria” draudze:

24. decembrī – pl. 17 Svētā Mise Mūzikas un mākslas skola Jaunmārupē) un pl. 19 Svētās Terēzes kapelā
25. decembrī – pl. 11 Svētā Mise Svētās Terēzes kapelā
26. decembrī – pl 9 Svētā Mise Svētās Terēzes kapelā)

Rīgas Svētā Jāzepa draudze

24. decembrī – pl. 16 un pl. 18 Kristus dzimšanas svētku vigīlija
25. decembrī – pl. 9 poļu valodā, pl 11 un pl. 18 Kristus dzimšanas svētku Svētā Mise
26. decembrī – pl. 9 poļu valodā, pl 11 un pl. 18 Sv. Stefana svētku Svētā Mise
27. decembrī – pl. – Sv. Jāņa apustuļa un evaņģēlista svētki
28. dece,brī – pl. 7.15 un pl. 18 Sv. Nevainīgo bērniņu mocekļu svētki
30. decembrī pl. 9 poļu valodā, pl 11 un pl. 18 Svētās Ģimenes svētki
1. janvārī – pl. 9 poļu valodā, pl 11 un pl. 18 Vissvētākās Jaunavas Marijas –Dieva Mātes svētki

Ķemeru Svētā Jāņa Kristītāja draudze:

24. decembrī – Svētā Mise pl. 15
25. decembrī – Svētā Mise pl. 9
26. decembrī – Svētā Mise pl. 9

Majoru Dievmātes Bezvainīgās Sirds draudze:

24. decembrī – Svētā Mise pl. 18
25. decembrī – Svētā Mise pl. 15
26. decembrī – Svētā Mise pl. 15

Kauguru draudze:

24. decembrī Svētā Mise pl. 18
25. decembrī – Svētā Mise pl. 12
26. decembrī – Svētā Mise pl. 12

Slokas Svētās Ģimenes draudze:

30. decembrī – Svētā Mise pl. 9

Olaines Bezvainīgās Jaunavas Romas katoļu draudze un Pēternieki:

24. decembrī – pl. 20 vigīlijas Svētā Mise Olainē
25. decembrī – pl. 9. Svētā Mise poliski un pl. 11 latviski Olainē; pl. 15 Svētā Mise Pēterniekos
26. decembrī – pl. 9 Svētā Mise poliski un pl. 11 latviski Olainē

Kokneses Svētā Jāņa Kristītāja draudze:

24. decembrī Ziemassvētku Vigīlija pl. 14
25. decembrī Kristus dzimšanas svētki pl. 9.30.

Pļaviņu Kunga Debeskāpšanas draudze:

24. decembrī Ziemassvētku Vigīlija pl. 18.30
25. decembrī Kristus dzimšanas svētki pl 12

Jaunkalsnavas Svētā Franciska kapela:

24. decembrī Ziemassvētku Vigīlija pl. 16.30

Salacgrīvas draudze:

24. decembrī – Svētā Mise pl. 13
25. decembrī – Svētā Mise pl. 13

Limbažu draudze:

24. decembrī – Svētā Mise pl.18
25. decembrī – Svētā Mise pl. 10
26. decembrī – Svētā Mise pl. 10

Mazsalacas draudze:

26. decembrī – Svētā Mise pl. 13

Ogres Svētā Meinarda draudze:

24. decembrī – Svētā Mise pl. 17 un 19
25. decembrī – Svētā Mise pl. 10 un 18

Madonas draudze:

24. decembrī – Kristus dzimšanas svētku Svētā Mise pl. 16 Madonas kultūras namā
25. decembrī – Kristus dzimšanas svētku Svētā Mise pl. 11 un 18 baznīcā
26. decembrī – Svētā Mise pl. 9 baznīcā

Salaspils un Baldones draudze:

24.decembrī – pl. 16 Kristus Dzimšanas svētku vigilijas Svētā Mise un pl. 18 Kristus dzimšanas svētku “pusnakts” Svētā Mise Salaspilī
25.decembrī – pl. 9 Kristus dzimšanas svētku Svētā Msie krievu valodā, pl. 11 latviešu valodā Salaspilī; pl. 15 Svētā Mise Baldonē
26.decembrī – pl. 9 Svētā Stefana svētku Svētā Mise krievu valodā, pl. 11 – latviešu valodā Salaspilī
1.janvārī – pl. 9 Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes svētku Svētā Mise krievu valodā, pl. 11 latviešu valodā, pl. 14 bērniem un ģimenēm Salaspilī

Valmieras draudze:

24. decembrī – vigīlijas Svētā Mise pl. 18
25. decembrī – Kristus dzimšanas svētku Svētā Mise pl. 11
26. decembrī – Otro Ziemassvētku Svētā Mise pl. 11

Smiltenes draudze:

24.decembrī – vigīlijas Svētā Mise pl. 14
25. decembrī – Kristus dzimšanas svētku Svētā Mise pl. 15

Valgas (Igaunija) draudze:

25. decembrī – Kristus dzimšanas svētku Svētā Mise pl. 18

Siguldas draudze:

24. decembrī – pl. 18 Vigīlijas Mise; pl. 21 Ganiņu (Pusnakts) Mise
25. Decembrī – pl. 9 Rītausmas Mise un pl. 12 Dienas Svētā Mise
26. decembrī – pl. 12 Svētā Mise un pl. 13 svētku koncerts – jauniešu ansamblis Roses&Chains

Lielvārdes draudze:

24. decembrī – pl. 18 Vigīlijas Svētā Mise ar bērnu procesiju uz Betlēmes stallīti; pl. 24 Pusnakts jeb Ganiņu svinīgā Svētā Mise un pl. 3 Rožukroņa 1. daļa, adorācija līdz rītam (ar “ganiņu” groziņiem);
25. decembrī – pl. 10 – Kristus Dzimšanas svētku Laudes un pl. 11 – Svētā Mise
26. decembrī – pl. 18 Svētā Mise
30. decembrī – Svētās Ģimenes svētku dievkalpojums pl. 18
31. decembrī – pl. 12 pateicības Svētā Mise un Himna “Tevi, Dievs, mēs slavējam”; pl. 00:00 – Jaunā gada iezvanīšana
1. janvārī – pl. 12 Vissvētākās Jaunavas Marijas Dieva Mātes svētku dievkalpojums ar laulāto solījumu atjaunošanu

Aizkraukles, Skrīveru, Iršu un Vecbebru draudze:

24. decembrī – pl. 11 Vigīlijas Svētā Mise Iršu draudzē; pl. 18 Nakts Svētā Mise Aizkrauklē
25. decembrī – pl. 9 Ziemassvētku rītausmas Svētā Mise Skrīveros; pl. 12 Ziemassvētku dienas Svētā Mise Aizkrauklē
30. decembrī – pl. 14 Svētās Ģimenes svētki Vecbebru draudzē
31. decembrī – pl. 10 Vecgada pateicības Svētā Mise Aizkrauklē
1. janvārī – pl. 12 Dievmātes lielie svētki Aizkrauklē; pl. 15 – Skrīveros
6. janvārī – pl. 18 Kunga Parādīšanās svētki Aizkrauklē
8. janvārī – pl. 12 Kunga Kristīšanas svētki Aizkrauklē; pl. 15 – Skrīveros

Bolderājas draudze:

24. decembrī – pl. 18 Jēzus Kristus dzimšanas svētku Svētā Mise
25. decembrī – pl. 10 Jēzus Kristus dzimšanas svētku Svētā Mise
26. decembrī – pl. 10 Svētā Stefana, pirmmocekļa svētku Svētā Mise
27. decembrī – Sv. Jānis, Apustulis un Evaņģēlists, pl. 18 Svētā Mise, pēc tam vīna svētīšana
28. decembrī – Svētie nevainīgie bērniņi, mocekļi, pl. 18 Svētā Mise
30. decembrī – Sv. Gimene – pl. 18 Svētā Mise

Cesvaines un Lubānas draudze:

24. decembrī – pl.16 Svētā Mise Lubānā; pl. 19 Svētā Mise Cesvainē
25. decembrī – pl. 11 Svētā Mise Cesvainē; pl. 15 Svētā Mise Lubānā
26. decembrī – pl. 11 Svētā Mise Cesvainē

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti