Iespēja atbalstīt Labā Gana katehēzes attīstību Latvijā

Platformā ziedot.katolis.lv līdzekļi tiek vākti Sofijas Kavaleti grāmatas “Bērna reliģiskais potenciāls” izdošanai latviešu valodā. Grāmatu izdošanai gatavo biedrība “Labā Gana katehēze”, kas iedzīvina šīs katehēzes metodes Latvijas katoļu draudzēs.
Grāmatu, kurā S. Kavaleti ir aprakstījusi Montesori pedagoģijas iedvesmotu katehēzi, kura koncentrējas uz bērna patstāvīgo ceļu pie Dieva, strādājot ar materiāliem īpaši sagatavotā vietā, ko sauc par ātriju, plānots izdot līdz šī gada maijam. Grāmatas autore ir Labā Gana katehēzes autore, Svēto Rakstu zinātniece, kura savā darbā pamato, cik ļoti mazam bērnam ir nepieciešamas attiecības ar Dievu, kā arī apraksta savas atziņas un novērojumus darbā ar maziem bērniem. Tieši tāpēc, pēc biedrības domām, grāmata ir svarīga ne vien katehētiem, kas izmanto šo metodi darbā ar bērniem, bet arī ikvienam citam, kas vēlas iepazīt šo katehēzi vai arī uzzināt vairāk par 3–6 gadus vecu bērnu garīgo dzīvi.

Latvijā Labā Gana katehēze ienāca pirms aptuveni desmit gadiem un šobrīd norisinās 12 draudzēs. Katehēte Mārīte no Aglonas par šo metodi saka: “Man liekas, ka būtiskākais šajā katehezē ir palīdzēt bērnam iepazīt un iemīlēt Dievu, jo tad arī lielāki augļi būs gatavojoties Pirmajai komūnijai. Jo grūti ir paklausīt (pildīt baušļus) un uzticēties tam, kuru nemīli.” Savukārt Zanda no Balviem norāda: “Par Labā Gana katehēzi domāju, ka tā ir iespēja mazajiem satikt Dievu un Jēzu jau no mazotnes, būt patvērumā pie mīloša Tēva, pie kura vienmēr var griezties pēc palīdzības,  mīlestības un klātbūtnes. Dzīvē nereti ir daudz grūtību, patiesas draudzības un uzticēšanās trūkums, tādēļ šī ticības un mīlestības sēkla caur Labā Gana katehēzi var kļūt par palīgu dzīves grūtākajos brīžos. Ne vienmēr mēs varam paļauties un gūt atbalstu no saviem tuvajiem un mīļajiem, taču Jēzus beznosacījuma mīlestība ir mūžīga un nemainīga.”

Priesteris Modris Lācis, kurš šobrīd kalpo Ogrē, stāsta par šīs katehēzes pieredzi savā šībrīža draudzē un iepriekšējā kalpošanas vietā: “Vairākus gadus Labā Gana katehēzes augļus redzēju Rīgas Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzē. Tika rīkoti arī kursi Labā Gana katehēzēm. Šoruden, sākot kalpot Ogres Svētā Meinarda draudzē, nolēmām arī šeit veidot Labā Gana katehēzi. Iesaistījās gan bērni, gan vecāki. Vispirms veidojām uzskates līdzekļus nodarbībām. Jau tas saliedēja draudzi. Katra nodarbība ir kā ienākšana kādā noslēpumā. Redzu, ka bērniem ļoti patīk šī pieeja.”

Bērni Labā Gana katehēzi parasti apmeklē vairākus gadus, kas nozīmē arī to, ka bērniem ir vairāk laika, lai iepazītos ar Baznīcas gadu, iepazītu Liturģiju, kā arī pārdomātu bērna vecumposmam atbilstošus Svēto Rakstu lasījumus. Katehēzes mērķis ir sagatavot bērnus gan Pirmajai Svētajai Komūnijai, gan garīgajai dzīvei. Papildus darbam ar bērniem Labā Gana katehēzes materiālus var izmantot arī plašāk, piemēram, pieaugušo Bībeles stundās vai rekolekcijās. Vācijā Labā Gana materiāli ir izmantoti arī bīskapu rekolekcijās. Citās valstīs materiālus izmanto arī kalpošanā senioriem.

Palīdzi realizēt šo skaisto projektu un sniedz savu ieguldījumu bērnu reliģiskajā izglītībā.
Atbalsti grāmatas izdošanu ar savu ziedojumu ŠEIT.

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti