Iespēja atbalstīt Ikšķiles Svētā Meinarda baznīcas celtniecību

Pirms desmit gadiem, 2013. gadā, Ikšķilē sākās Svētā Meinarda baznīcas celtniecības darbi. Šobrīd baznīcas celtniecības darbi turpinās. Draudzes locekļi piedalās talkās un kopīgi lūdzas par celtniecības darbu pabeigšanu. Draudzes prāvests Jans Biernats SVD norāda, ka šobrīd ir ļoti būtiski ir sakārtot dievnama fasādi un aicina ziedot šo darbu atbalstam.

Prāvests skaidro, ka dievnama fasādes būvniecība šobrīd ir svarīgākais veicamais darbs, jo “baznīca bez pienācīgi sakārtotas fasādes ir pakļauta nelabvēlīgiem laika apstākļiem, īpaši rudenī un ziemā”. Būvmateriāli fasādes celtniecībai jau sagādāti, jau veikti arī sagatavošanas darbi, bet kopumā projekta īstenošanai nepieciešami vēl aptuveni 120 000 eiro.

Atgādinām, ka 2017. gadā notika Ikšķiles Svētā Meinarda baznīcas spāru svētki, gadu vēlāk tika iesvētīts 1200 kg smagais dievnama zvans, baznīcas iekštelpās izveidot trīs altāri, pēc tam uzstādīta arī altārglezna, kuras nosaukums ir “Golgāta”.

Baznīca ir veltīta bīskapam Meinardam, kas bija Latvijas apustulis. Viņš ieradās Livonijā 12. gs. 70.-80. gados. Meinards nodibināja Ikšķiles diecēzi un Rīgas arhidiecēzi, turklāt Ikšķilē uzcēla pirmo mūra baznīcu Latvijā, no kuras šobrīd saglabājušās vien drupas. 1186. gadā Brēmenē Meinards tika iesvētīts par Ikšķiles bīskapu.

J. Biernats aicina ikvienu atbalstīt šīs svētvietas turpmākos celtniecības un sakārtošanas darbus, jo pašu spēkiem draudzei to paveikt nav iespējams.

Projektu var atbalstīt, pārskaitot līdzekļus Ikšķiles Svētā Meinarda draudzes bankas kontā LV75UNLA0050020898927 ar norādi “Fasādei”, kā arī ŠEIT.  

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti