Jūnija Vēstnesī par bērnu seksuālo izmantošanu

Šonedēļ iznāk žurnāla “Katoļu Baznīcas Vēstnesis” jūnija numurs. Šoreiz žurnāls pievēršas smagam un Baznīcai neglaimojošam jautājumam, tas ir, bērnu seksuālai izmantošanai. Žurnāla redaktore Ingrīda Lisenkova, skaidrojot, kāpēc izvēlēta tieši šī tēma, norāda: “Pirmkārt, bērnu seksuālā izmantošana ir reāla problēma mūsu sabiedrībā. Tāpēc visiem ir jābūt zinošiem, spējīgiem atpazīt no vardarbības cietušu bērnu un gataviem rīkoties tādā situācijā. Otrkārt, (…) jā, šī problēma attiecas arī uz Baznīcu. (…) Un šī problēma nav kādas vienas valsts vai pagātnes problēma. Tas var notikt jebkad un jebkur. Bet mēs to varam novērst tad, ja būsim informēti un vērīgi un ja veidosim drošu, atklātu vidi. Treškārt, mums ir jāmācās par to runāt un līdzi just, palīdzēt upuriem. Izdarītie noziegumi met ēnu uz visu Baznīcu. Taču izrādās – vairāk par pašiem noziegumiem upurus ir sāpinājusi Baznīcas autoritāšu taktika drīzāk rūpēties par institūcijas reputāciju nekā par vardarbībā cietušajiem un citiem potenciāli apdraudētajiem.”

Numura tēmu ievada liecība, kurā tās autore stāsta par skolas pirmajos gados piedzīvoto seksuālo vardarbību no cita skolēna puses, šīs pieredzes sekām un Dieva vietu šajā notikumā. Pēc tam seko I. Lisenkovas saruna ar Ingrīdu Trups-Kalni Dr.psych. par to, kā atpazīt, ja bērns ir cietis no seksuālas vai cita veida vardarbības, un kā rīkoties šādās situācijās. Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā smeināra garīgais tēvs Toms Priedoliņš pirms vairākiem gadiem Romā, Pontifikālās Gregora universitātes Bērnu aizsardzības centrā studēja, kā pasargāt bērnus un neaizsargātos no vardarbības. Viņš stāsta par to, kāpēc vispār Baznīcas kalpu rindās ir cilvēki, kas tādā veidā izmanto vājākos, norāda uz to, kā Baznīca mēģina šādus gadījumus izskaust un kā rīkojas situācijās, kad par tādiem noziegumiem saņem sūdzības. Eksistenciālās psihoterapijas studente Evija Puķe-Jansone nedaudz ieskicē, kā varmāka atrod upurus un rīkojas. Savukārt Ilze Heina piedāvā nelielu ieskatu seksuālās vardarbības vēsturē Baznīcā. Numura tēmas rakstus noslēdz materiāls par Austrālijas kardinālu Džordžu Pellu. Viņš tika apsūdzēts seksuālā vardarbībā pret nepilngadīgajiem, taču pēc vairāku mēnešu pavadīšanas apcietinājumā izrādījās, ka apsūdzības neesot patiesas.

Rubrikā “Stūrakmens” jezuītu priesteris Tadeušs Ciesļaks šoreiz raksta par pazemību, Dace Stirāne rubrikā “Mana draudze” dalās ar piedzīvoto Madonā, savukārt rubrikā “Daduzbērnu ģimene Baznīcā” šoreiz var iepazīt kuplo Īviņu ģimeni no Liepājas puses.

Kā parasti žurnālā ir vēl vairāki raksti citās rubrikās. Žurnālu var iegādāties draudžu grāmatu galdos vai abonēt Latvijas Pastā.

Nākamais žurnāla “Katoļu Baznīcas Vēstnesis” numurs iznāks šī gada augustā.

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti