Priestera svētības saņēmis Romāns Vaikulis MIC

Sestdien, 16. septembrī, Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē mariāņu diakons Romāns Vaikulis caur Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa kalpojumu saņēma Ordinācijas sakramentu prezbitera pakāpē, līdz ar to viņš tika iekļauts Latvijas priesteru kārtā. Svinīgajā liturģijā piedalījās Mariāņu kongregācijas pārstāvji no Latvijas, kā arī Latvijas Staprdiecēžu augstākā garīgā semināra un mariāņu Ļubļinas Garīgā semināra audzēkņi kopā ar rektoru, priestera Romāna ģimene, draugi, dzimtās draudzes locekļi un ticīgie no citām vietām.

Homīlijā bīskaps uzsvēra, ka aicinājums ir Dieva dāvana, uz kuru mēs varam atbildēt „jā” vai „nē”. Komentējot Evaņģēlija fragmentu par Jēzus aicinājumu lūgties, jo „pļaujas lauks ir liels, bet strādnieku maz”, bīskaps mudināja draudžu locekļus, kā arī visu kristīgo apvienību piederīgos lūgties, lai Latvijā netrūktu labu priesteru. Savukārt priesteriem viņš atgādināja, ka viņi ir aicināti ar savu dzīvi liecināt pasaulei par Kristus mīlestību, sludinot Dieva Vārdu, kalpojot ar sakramentiem, it īpaši svinot Euharistijas Upuri un pieņemot grēksūdzes.

Tālākā liturģijas daļā kandidāts uz priesterību salika svinīgus apsolījumus cienīgi pildīt priestera pienākumus, un visi ticīgie vienojās kopīgā lūgšanā, dziedot litāniju visu svēto godam, kuras laikā kandidāts guļ uz grīdas, izrādot pazemību Dieva priekšā.

Pēc bīskapa un klātesošo priesteru roku uzlikšanas un svētību lūgšanas jaunais priesteris tika ieģērbts attiecīgās liturģiskās drēbēs – viņš pārlika stolu no pleca uz kakla un virsū uzvilka ornātu. Pēc tam priesteris saņēma no bīskapa roku svaidīšanu ar svētīto eļļu par zīmi tam, ka viņa rokas no šī brīža ir veltītas Dieva darbam, kā arī bīskaps viņam pasniedza biķeri ar vīnu un patēnu ar hostiju kā Dieva tautas dāvanas, kurus viņš jau kā priesteris visu dzīvi upurēs uz altāra. Tālāk Svētajā Misē Romāns piedalījās jau kā prezbiters, koncelebrējot to kopā ar bīskapu un priesteriem. Pēc dievkalpojuma bija laiks apsveikumiem un svinīgām pusdienām.

R. Vaikulis ir dzimis Daugavpilī. Pēc Daugavpils tehnikuma pabeigšanas viņš iestājās Mariāņu kongregācijā. Pirmos svētsolījumus salika 2017. gada 8. septembrī un iesāka teoloģijas studijas Mariāņu kongregācijas Ļubļinas Garīgajā seminārā. Šogad viņš pabeidza studijas, iegūstot maģistra grādu teoloģijā un ar to noslēdzās viņa formācijas laiks garīgajā seminārā.

Pirmā priestera kalpošanas vieta būs Viļānu, Rikavas, Nagļu un Ostrones draudzes, kurās viņš pildīs vikāra pienākumus, kā arī viņš tika nozīmēts par mariāņu vikariāta jauno aicinājumu veicinātāju.

www.mariani.lv; Foto: Anna Lucijanova

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti