Mariāņu kopiena Latvijā kļuvusi kuplāka un piedzīvojusi pārmaiņas

Šovasar Latvijas mariāņi pulcējās kopā uz konventu, lai apspriestu turpmāko darbības stratēģiju un veiktu nepieciešamās izmaiņas. Konventā piedalījās arī kongregācijas ģenerālpriekšnieka vietnieks tēvs Tomašs Novačeks MIC (Tomasz Nowaczek) un sekretārs tēvs Zbigņevs Pilats (Zbigniew Piłat). Ģeneralpriekšnieka pārstāvji veica kopienu vizitāciju, pārrunas ar visiem vikariāta tēviem un savus novērojumus atspoguļoja protokolā.

Pēdējā vizitācijas dienā notika vikariāta priekšnieka un divu padomnieku ievēlēšana uz kārtējo triju gadu kadenci: par priekšnieku tika ievēlēts tēvs Dainis Kašs MIC, savukārt padomē tika ievēlēti tēvs Imants Medveckis MIC un tēvs Andris Ševels MIC. Ģenerālpriekšnieks šo izvēli apstiprināja šī gada 20. jūlijā un no 1. augusta priekšnieks un padomnieki sāka pildīt savus pienākumus.

Jaunievēlētā vikariāta priekšnieka pirmie lēmumi bija saistīti ar mariāņu klostera māju kopienu dzīves organizāciju. Ņemot vērā, ka klostera priekšnieku kadences Mariāņu kongregācija ilgst trīs gadus un viens un tas pats priesteris nevar būt par priekšnieku ilgāk par divām kadencēm pēc kārtas, D.Kašs kopā ar padomi nolēma, ka Viļānu Svētā Alberta Lielā mājas priekšnieka pienākumus turpinās pildīt I. Medveckis, bet Rēzeknes Svētā Andreja Apustuļa mājas priekšnieks arī turpmāk būs D.Kašs, savukārt par Daugavpils Svētā Staņislava Papčinska mājas priekšnieku tika nominēts A. Ševels. Pēc ģenerālpriekšnieka apstiprinājuma visi dekrēti stājās spēkā, un no šī gada 1. oktobra klostermāju priekšnieki sāka pildīt savus pienākumus.

Šogad mariāņu kopiena kļuva par vienu priesteri bagātāka – tēvu Romānu Vaikuli MIC, kurš šogad ir pabeidzis garīgo semināru, 16. septembrī bīskaps Jānis Bulis ir iesvētījis par priesteri. Saskaņā ar vikariāta priekšnieka lēmumu, R. Vaikulis tika nozīmēts par Viļānu klostera kopienas locekli un klostermājas otro padomnieku, savukārt no diecēzes bīskapa viņš saņēma nominātu kļūt par Viļānu, Nagļu, Rikavas un Ostrones draudžu vikāru.

Līdz ar jaunā priestera nozīmēšanu uz Viļānu klosteri, no Viļāniem uz Daugavpili tika pārcelts tēvs Antons Škapars MIC, kurš kļuva par Daugavpils klostera mājas kopienas locekli un mājas otro padomnieku, kā arī tika nozīmēts par Daugavpils Jēzus Sirds draudzes vikāru.

Mariāņu kongregācijas priesteri nepārtraukti kalpo Latvijā no 1924. gada. Pašlaik Latvijā ir trīs mariāņu klostera kopienas, kurām kopumā ir uzticētas astoņas draudzes Rēzeknes-Aglonas diecēzē.

Mariani.lv; Foto: Katolis TV (no R. Vaikuļa ordinācijas dievkalpojuma)

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti