Apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs atvadās no Latvijas

21. aprīlī, Labā Gana svētdienā, ar Svēto Misi Rīgās Svētā Jēkaba katedrālē savu kalpojumu mūsu valstī beidza pāvesta sūtnis Baltijas valstīs arhibīskaps Petars Antuns Rajičs. Viņa turpmākais Baznīcas diplomāta darba lauks būs Itālija un Sanmarīno.

Svēto Misi arhibīskaps svinēja latviešu valodā, koncelebrējot Rīgas arhidiecēzes palīgbīskapam Andrim Kravalim un vairākiem priesteriem, bet par tās muzikālo skanējumu rūpējās katedrāles ērģelniece Ilona Birģele un draudzes koris diriģentes Janīnas Puškovskas vadībā.

Savā uzrunā, kuru tulkotu latviešu valodā sacīja priesteris Aivars Līcis, pāvesta sūtnis akcentēja Labā Gana svētdienu kā lūgšanu dienu par aicinājumiem uz priesterību un konsekrēto dzīvi, atbilstoši sniedzot skaidrojumu dienas lasījumam no Jāņa evaņģēlija par Labo Ganu.

P.A. Rajičs pievērsa klausītāju uzmanību tam, ka Kristus pats ir Labais Gans, kurš atdod dzīvību par savām avīm, tādējādi saskaņojot savus vārdus ar darbiem. Vārdu “atdot” šajā īsajā fragmentā Kristus izrunā piecas reizes, sacīja arhibīskaps, ar ko Kungs atgādina, cik Viņam ir svarīga katra avs – gan viena pazudusī, gan deviņesmit deviņas, kuras bija palikušas Gana tuvumā. Jēzus pats sev neko nepieprasa, bet dāvā, gatavs atdot sevi, lai katrs justos Dieva mīlēts un nebūtu viens.

Arhibīskaps savas domas pavedienā ievija arī pāvesta vēstījumu Pasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem “Cerības svētceļnieki, miera veicinātāji” un izteica vēlējumu Latvijas ticīgajiem būt miera un cerības cilvēkiem, kā arī aicināja jauniešus ļauties Jēzus valdzinājumam un sekot Viņa balsij.

Nuncija teiktais aktualizēja patlaban ne pārāk populāro sevis atdošanas tēmu, kura ietver ļoti plašu spektru – cilvēks var sevi dāvāt gan palīdzot kādam materiāli, gan veltot laiku un zināšanas, kā arī ar savu klātbūtni, un šobrīd neviens neesam pasargāti no kādām ārkārtas situācijām, kur šī sevis dāvāšana var būt arī fiziskās dzīvības atdošana. Mūsdienu sabiedrībā bieži varonis ir tas, kurš prot ņemt, līdz ar ko Jēzus piemērs un tajā ietvertais aicinājums it kā paliek ēnā, bet vai Dievs var palikt ēnā un bezdarbīgs?
Dieva darbs ir atdot dzīvību, sacīja pāvesta sūtnis, tādējādi atbildot uz mūsdienu cilvēka dzīvesveidu un jautājumiem. Jēzus nenāk dot likumu sistēmu, bet piedāvā īpašo veidu, kā mīlēt un cīnīties, jo tikai tā var stāties pretī tiem, kas mīl nāvi.

Mises noslēgumā Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs pateicās nuncijam par viņa kalpojumu Latvijā, atzīmējot, ka viņš Latvijā ieradies, pāvesta Franciska vārdiem runājot, kā “miera svētceļnieks”. Z. Stankevičs pieminēja pāvesta sūtņa mieru, nosvērtību, spēju iedziļināties Baznīcas problēmās mūsu valstī, kas iepretim globālajiem procesiem pasaulē un Baznīcā šķiet kā “vētra ūdens glāzē”. Īpaši Rīgas arhibīskaps izcēla nuncija atbalstu Rīgas Augstākajam reliģijas zinātņu institūtam, un šobrīd institūts ir atkārtoti akreditēts uz sešiem gadiem. Ar nelielu dāvanu un ziediem P.A. Rajičam par kalpojumu pateicās arī draudzes garīdznieki un kalpotāji.

Teksts un foto: Stella Jurgena

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti