Ambeļu Svētā Jura draudze

Ambeļu Svētā Jura draudze
Adrese: Ambeļi, Ambeļu pag., Daugavpils nov., LV-5438
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Aglonietis Andrejs (Prāvests; +371 29470188)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 9; aug. I svētd. kapusvētki pl. 12.
Draudzes svētku d.: Sv. Jura, Sv. Pētera un Pāvila sv., Sv. Portiuncula d. (aug. I svētd.).