Atašienes Sāpju Dievmātes draudze

Atašienes Sāpju Dievmātes draudze
Adrese: Atašiene, Atašienes pag., Krustpils nov., LV-5211
Mājaslapa: http://www.draugiem.lv/atasieneskatolubaznica

Draudzē kalpo:
Naglis Viktors (prāvests; +371 26663670)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9, svētku d. pl. 12.
Draudzes svētku d.: Sāpju Dievmātes, Debesbraukšanas sv., Sv. Annas d., Sv. Kārļa Boromeja d.