Balbinovas Vissvētās Trīsvienības draudze

Balbinovas Vissvētās Trīsvienības draudze
Adrese: Jubilejas iela 31, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Alferovs Genādijs (Prāvests; +371 26263061)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12 (PL), mēn. II svētd. LV; darbd. pl. 9 (PL).