Balvu Vissvētās Trīsvienības draudze

Balvu Vissvētās Trīsvienības draudze
Adrese: Baznīcas iela 1, Balvi, LV-4501
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Klušs Mārtiņš (prāvests; +371 26388774)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 8, 11; darbd. pl. 7:30, sestd. pl. 19 (jūn.-aug.) vai 18 (sept.-maijs).