Brunavas Svētā Jāņa Kristītāja draudze

Brunavas Svētā Jāņa Kristītāja draudze
Adrese: Brunava, Bauskas nov., LV-3907
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Ruļuks Agris (Prāvests; +371 28677846)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 9.
Draudzes svētku d.: Triju Karaļu d., Baltā svētdiena, Sv. Jāņa Kristītāja svētki (40st.), Dieva apredzības svētki (6.svētd. pēc Vasarsvētkiem).