Eglaines Jaunavas Marijas — Baznīcas Mātes draudze

Eglaines Jaunavas Marijas — Baznīcas Mātes draudze
Adrese: Jaunatnes ielā 4, Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov., LV-5444
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Trapučka Andrejs (Prāvests; +371 29190359)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl.8
Draudzes svētku d.: Vasarsvētki.