Eglaines Jaunavas Marijas — Baznīcas Mātes draudze

Eglaines Jaunavas Marijas — Baznīcas Mātes draudze
Adrese: Jaunatnes ielā 4, Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov., LV-5444 (Dievkalpojumi draudzes mājā: adventa I svētd.- Pūpolsvētd.)
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Zvirgzdiņš Ingmārs (draudzes administrators; +371 28873134)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 12, trešd. pl. 18.
Draudzes svētku d.: Kristus Karaļa sv., Slimnieku d. 11.feb. (tuvākā svētd.).