Gārsenes draudze

Gārsenes draudze
Adrese: Gārsene, Gārsenes pag., Aknīstes nov., LV-5218 (Dievkalpojumi notiek skolā (adventa I svētd.-Pūpolsvētd.) un pārējā laikā luter. bazn.)
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Skadiņš Andrejs (; +371 29379148)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II svētd. pl. 12.