Iecavas Svētā Antona draudze

Iecavas Svētā Antona draudze
Adrese: Lauku iela 16, Iecava, Iecavas nov., LV-3913
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Ruļuks Agris (prāvests; +371 28677846)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12; svētkos (kas iekrīt darbd.) pl. 18; darbd. un sestd. pl. 8, piektd. pl. 18
Draudzes svētku d.: sv. Antona no Padujas diena (13.06.).