Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle

Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle
Adrese: Katoļu ielā 11, Jelgava, LV-3001
Mājaslapa: http://www.jelgavaskatedrale.lv/

Draudzē kalpo:
Vizbelis Arnis (Prāvests; +371 26466355)
Pavlovskis Edvards (bīskaps; +371 29268885)
Smiltiņš Armands (Diakons; 24334225)
Smiltiņš Armands (Vikārs; 24334225)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9 (PL), svinīgā pl. 11 (LV), pl.18 (RU); svētku d. pl. 9, 11 un 18; darbd. pl. 7.30 un 18; sestd. pl. 7.30 un 18, grēksūdze: svētd./svētku d. 30 min pirms un Svētās Mises laikā.; darbd./sestd. 10 min pirms Svētās Mises.
Draudzes svētku d.: Vasarassvētki (40 st.), Vissv. Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas sv., Rožukroņa Karalienes d. (07.10.), Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas sv., Sv.Jāņa Kristītāja d., Sv. Jura d. (pārceļot uz tuvāko svētd.)
Auce