Jumpravas draudze

Jumpravas draudze
Adrese: Krapes iela 1-5, Jumprava, Lielvārdes nov., LV-5022 (Dievkalpojumi notiek kapelā)
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Solims Andris, Lic.liturg. (Prāvests; +371 29855768)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II svētd. pl. 16.