Ķeipenes draudze

Ķeipenes draudze
Adrese: Ķeipene, Ķeipenes pagasts, LV-5062
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Solims Andris (Prāvests; +371 29855768)

Dievkalpojumu laiki:

Kā iepriekš izziņots.