Lubānas draudze

Lubānas draudze
Adrese: Brīvības iela 7, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Vīlaks Jānis OSPPE (Prāvests; +371 26471142)

Dievkalpojumu laiki:

Svētdienās Svētā Mise pl. 15