Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudze

Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudze
Adrese: Baznīcas iela 54, Ludza, LV-5701
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Doļa Rodions (Prāvests; +371 20240098)
Skutels Juris (Vikārs; +371 28604045)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9 un 11; pirmd., trešd., piektd., sestd. pl. 8, otrd., cet. pl. 18; mēn. I piektd., sestd. pl. 10.