Neretas Svētā Gara draudze

Neretas Svētā Gara draudze
Adrese: Kalēju iela 7, Nereta, Neretas nov., LV- 5118
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Skadiņš Andrejs (; +371 29379148)
Cinkmanis Heinrihs (Prāvests; +371 29853938)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 15
Draudzes svētku d.: Vasarsvētki, sv. Jāzepa d., sv. Antonija no Padujas d. (13.06.).