Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudze

Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudze
Adrese: Atbrīvošanas aleja 87, Rēzekne, LV-4601
Mājaslapa: http://www.mariani.lv/

Draudzē kalpo:
Jansons Ernests MIC (Vikārs; +371 29570509)
Kašs Dainis MIC, Lic.Theol. (Prāvests; +371 26439743)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 8, 10 un 18; darbd. pl. 7 un 18.