Rīgas sv. Franciska draudze

Rīgas sv. Franciska draudze
Adrese: Katoļu iela 16, Rīgas, LV-1003
Mājaslapa: http://franciskadraudze.lv/

Draudzē kalpo:
Vozņaks Marcins, Lic.theol. (Prāvests; +371 29157984)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 7.30, 8.30 (PL), 9.30 (muzicē bērnu koris), 11 (galvenā), 18.
Svētku d. 7.30, 11, 18.
Darbd. pl. 7.30, 18.
Vissv.Sakram. adorācija: mēn. I cet. pl. 17-18 un mēn. I svētd. no pl. 10 – 11